Medverkande

Ni kommer att möta ett mycket spännande och kompetent gäng föreläsare och workshopledare på Tell Me A Story 2015.

Här följer en presentation i den ordning de medverkar:

Stina Oscarson, dramatiker, regissör och fri skribent bland annat som krönikör i Dagens Nyheter. Stina är född i Skellefteå. Nu bosatt i Stockholm och verksam vid bl.a DN, Katalys och Fredens hus. Stina är också en av de flitigaste och mest välformulerade aktörerna i dagens kulturdebatt. Aktuell just nu bland annat som manusförfattare till den pjäs som bygger på boken om Håkan Juholts fall.
TV: Stina om hotet mot kulturen ››

 

Amanda Glans är en berättare i gränslandet mellan fiktion och verklighet. Hon har en gedigen dokumentär utbildning och är idag en uppmärksammad dokumentärmakare som har belönats med flera utmärkelser, bland annat Stora Journalistpriset 2011 som årets berättare. Amanda samarbetar ofta med Fabula Storytelling, och har varit del av flera projekt inom dokumentärt berättande; alltifrån ”Berätta för framtiden” hos Forum för Levande Historia till ”Living Stories” hos Hakayafestivalen i Amman. Hon är ordförande i nätverket ”Berätta Vidare” som för vidare vittnesmål från överlevande från folkmord. Amanda är också verksam som radiojournalist och dramatiker samt inom video och digital storytelling.
Video: Amanda får Stora Journalistpriset 2011 ››

 

Mats Rehnman är sedan tjugofem år verksam som scenberättare och en välkänd gäst på berättarfestivaler runt om i världen. Genom sitt arbete med berättarkompaniet Fabula Storytelling har han erfarenhet från många internationella projekt och utbildningar inom berättarområdet. Som arrangör har han varit en av de drivande inom Fabula Storytelling Festival, samt i uppbyggandet av Berättarnätet Sverige och Federation for European Storytelling. På senare år har Mats arbetat med flera projekt inom området dokumentärt berättande; alltifrån ”Queera berättelser” hos RFSL till ”Berätta för framtiden” hos Forum för Levande Historia. Mats har också en bakgrund som bildkonstnär och författare.  matsrehnman.com ››

 

Marianne Boqvist är projektansvarig för al-Hakawatiprojektet som drivs av Kulturarv utan Gränser. Marianne har en doktorsexamen i islamisk konsthistoria och arkeologi från Sorbonne-Paris IV och har vistats bl. a vid Institut Français du Proche Orient i Damaskus där hon fick praktisk erfarenhet av att leva och arbeta i Syrien och Libanon. Hon har också arbetat med forskningssamarbete inom Humaniora och Samhällsvetenskap på Sida. Senast kommer hon från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul där hon var biträdande direktör 2010-2013. chwb.org ››

 

Inger Lise Oelrich är berättare, regissör, utbildare och författare. 2005 grundade Inger Lise Nordisk ALBA och leder sedan 2006 en utbildning i läkande, tillämpat berättande. Inger Lise har arrangerat flera internationella symposier om storytelling och satt igång nytänkande projekt, kurser och evenemang. De senaste årens fokus har varit att utveckla en levande berättarkultur för att stödja fredlig samexistens, försoning och utveckling. Inger Lise var projektledare för ALBA Fredsprojekt 2010 och har skrivit två böcker på svenska om berättande. Hösten 2014 utkom hennes nya bok på engelska ”THE NEW STORY – Storytelling as a Pathway to Peace”.  storytellingforlife.com ››

 

Mimesis Heidi Dahlsveen är berättare med gedigen utbildning och stor erfarenhet, men dessutom även högskolelektor på Högskolan i Oslo. Heidi har utbildat sig bland annat vid Centre for Research & Development of Traditional Storytelling i England och i drama/teaterkommunikation, dramaturgi och berättarkonst vid Högskolan i Oslo. Sin kompetens i och om berättarkonsten har Heidi utvecklat internationellt genom såväl teori som praktik ute i Europa. dahlsveen.no ››

 

Ola Henricsson är lärare, berättare och från 2014 doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs Universitet med speciellt fokus på lärares muntliga berättande ur såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Hans forskningsområde är muntligt berättande i undervisning. Utifrån erfarenheterna av att ha arbetat med muntligt berättande och skola i över femton år har han skrivit boken ”Möten med berättande”. På sina uppskattade föreläsningar lockar han fram berättarlusten och lyssnarglädjen på ett enkelt sätt för så väl redan praktiserande som blivande pedagoger. www.berattarnavet.se ››

 

Märtha Andersson är verksam som universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande. I december 2014 disputerade hon med avhandlingen Berättandets möjligheter, multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Studien bygger på fyra berättarprojekt i nära samarbete mellan kulturskolan och grundskolans tidigare år (F-6). Hon har under många år intresserat sig för barns berättande och hur arbete med berättelser synliggör elevers meningsskapande.
Här finns avhandlingen ››

 

Monika Westins brokiga berättarliv kan i några glimtar beskrivas med ord som mentor, pedagog, eldsjäl och 2011 års Mickelpristagare. Monika startade upp berättarverksamheten på Kulturskolan i Sundsvall redan 2008 och har sedan dess framgångsrikt utvecklat och etablerat muntligt berättande som en egen konstform för barn och unga. Med utgångspunkt i skolans läroplan och muntligt berättande som metod, för en ökad måluppfyllelse, har Monika även erfarenhet från olika projekt i grundskolan. När Monika själv får välja berättar hon mustiga skrönor och vardagsnära historier.

 

RM_cirkelRose-Marie Lindfors är utbildare, berättareoch en av de stora eldsjälarna i Västerbottens, Sveriges och Europas berättarrörelse. Rose-Marie samlar på och berättar gärna folksagor från hela världen. Hon driver eget utbildningsföretag, är aktiv inom Federation for European Storytelling, Berättarnätet Sverige och Skelleftebygdens berättarförening.
rose-marie.nu ››

 

Jorgen_cirkelJörgen Bodner kommer ifrån teatern. Skådespelare, regissör och pedagog. Efter självrannsakan för tio år sedan har han insett att det är berättandet som är den röda tråden i hans liv. Sedan dess är det huvudsakligen talarträning som gäller för försörjning. Starkt engagemang i berättarrörelsen som intresse. Styrelsemedlem i Berättarnätet Öst. Engagerar sig som berättare och arrangör av olika evenemang inom området. Varit verksam inom muntlig presentation i många sammanhang, bl a tio 2-dagars workshops för Research school (Molekylärbiologiforskare ifrån hela världen, följaktligen WS på engelska) samt 8 WS för IT-service, bägge dessa inom Umeå Universitet. Föreläser gärna och ofta på studiedagar för lärare, myndigheter och organisationer. replikskiften.com ››

 

Marina Granlund är en erfaren sagoberätterska och pedagog som arbetat med barn och ungdom från förskola upp till gymnasium med sina egen skapade berättarföreställningar och workshops i snart 30 år. I Tyresö kallas hon för den okrönta sagodrottningen och unga vuxna som hört henne berätta sedan barndomen kallar henne för den bästa lärare de haft. 1986 hade Marina premiär på sin första berättarföreställning – I Sagans Värld. Som berättarutbildare vänder Marina sig till barn och ungdomar, lärare och personal inom skola, vård och församlingar, till föreningar och företag som vill utveckla sitt eget berättande.
berattarnat-ost.se/marina-granlund ››

 

Emil_cirkelMagnus_cirkelEmil Nilsson-Mäki och Magnus Nilsson-Mäki. Emil är konstnärlig ledare och regissör på Skuggteatern. Han har regisserat alla Skuggteaterns interaktiva barnföreställningar. Emil ingår även i Skuggteaterns improvisationsensemble. Han har många års erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar inom scenkonst. Magnus är skådespelare på Skuggteatern och även konstnärlig ledare inom Skuggteaterns improvisationsensemble. Magnus har spelat i de flesta av Skuggteaterns interaktiva barnföreställningar samt i alla manusburna föreställningar. Emil och Magnus ersätter Love Ersare i programmet eftersom Love fått förhinder.

Skuggteatern ››

Tillbaka till programöversikt ››