Information workshops

Det kan vara svår att välja, så varsågod – en mer utförlig presentation av fredagens workshops.

Fredag 9.15 – 10.45 Workshops och fördjupande föreläsningar, block 1:

Workshop 1: Inger Lise OelrichThe new story – berättande som väg till fred och gemenskap.
Vi gör enkla, inspirerande övningar som ger en upplevelse av hur alla kan komma igång med levande berättande och uppskattande lyssnande i hemmet, på jobbet eller var det finns behov och lust att mötas och knyta an till varandra. Berättandets brobyggande verkan sammanför folk, oberoende av kultur, bakgrund, status, kön. Vi söker den gemensamma grunden och undersöker berättandets speciella väg in till ett hjärtligt mänskligt möte.

Workshop 2: Monica Westin Mod, Öppenhet och Helhetssyn.
På Kulturskolan i Sundsvall är Muntligt Berättande ett eget ämne där mod, öppenhet och helhetssyn, den gemensamma visionen för kommunens alla verksamheter, är ledande för metod och innehåll i undervisningen. Genom att se varje elev som kompetent, ge utmaningar, skapa goda relationer och få möta positiva förebilder, skapas bästa möjliga möten för ett fortsatt lärande. Genom lekfulla övningar bygger eleverna både på sin självkänsla och en egen berättarrepertoar med syfte att ta plats på scenen som berättare. Hur gör man då? Vad innehåller en lektion? Hur blir det ”på riktigt” för eleverna? Här får du själv prova på hur det är att vara elev i Kulturskolans berättargrupp i Sundsvall.

Workshop 3: Mimesis Heidi Dahlsveen Fortellersirkelen.
Hva betyr egentlig en fortellersirkel? Noen mener det er en type fortelling, mens andre ser på det som en formasjon man bruker under øvelser. Fortelleren og høgskolelektoren Mimesis Heidi Dahlsveen har foretatt en diskursanalyse på lærebøker i muntlig fortellerkunst for å finne ut av hva en fortellersirkel kan være. Deretter har hun gjennomført piloter i skolen for å se hvordan en fortellersirkel kan brukes i en didaktisk sammenheng med fokus på det estetiske ved muntlig fortellerkunst. I dette kurset formidler hun om funnene, prinsipper rundt estetikk og gjennom øvelser viser hun hvordan en fortellersirkel kan skapes. Dette er et praktisk opplegg hvor vi gjennom øvelser prøver ut prinsipper i en fortellersirkel.

Inspirationsföreläsning: Emil Nilsson-Mäki och Magnus Nilsson-Mäki  – Sluta hyssja hyssja barnen i teatersalongen! Om Skuggteaterns arbete med interaktiv och improviserad barnteater.
Skuggteatern har producerat en mängd av improviserade och interaktiva föreställningar. Vi har skapat sagor, mordgåtor och spökhistorier tillsammans med barnen. De har fått skriva manus, lösa mysterier, bygga scenografi och jaga oknytt. Följ med på en resa som börjar 2006 när Love Ersare sålde en föreställning som inte fanns; en resa som födde en ny föreställningsform där barnen inte sitter tysta i salongen, utan högt ropar ut var de vill att teatern ska ta vägen.

Fördjupande föreläsning: Märtha AnderssonMultimodalt berättande och estetiska lärprocesser.
Den här workshopen handlar om hur arbete med berättande i grundskolans tidigare år (F-6) kan skapa motivation och underlätta för fortsatt läs- och skrivutveckling.  Främst utgår jag från elevers multimodala berättelser som visar hur de skapar mening genom att blanda fiktion med en för dem igenkännbar värld, där de fiktiva karaktärerna lever ett liv som de kan identifiera sig med.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Fredag 10.50 – 12.20 Workshops och fördjupande föreläsningar, block 2:

Workshop 4: Mats Rehnman och Amanda GlansVerkligheten är här, smakprov i att berätta dokumentärt.
I den här workshopen får deltagarna skapa varsin kort dokumentär berättelse med hjälp av verktyg från både journalistik och storytelling. Vi kommer att diskutera vad som gör en berättelse dokumentär, och hur man finner den. Vi kommer att praktisera intervjuteknik på varsin sin meddeltagare. Vidare kommer vi att pröva hur man kan bearbeta materialet för att gestalta bilderna och tydliggöra intervjupersonens erfarenhet. Till sist applicerar vi en dramaturgi för muntligt berättande på det dokumentära materialet.

Workshop 5: Ola HenricssonMuntliga berättargenrer i undervisningen.
Utifrån tänkta undervisningssituationer får deltagarna prova på olika muntliga berättargenrer, övningar och lekar. Allt med syftet att dela med sig av goda exempel med hjälp av solskenshistorier och uppfriskande misslyckanden för att inspirera till mer berättande i undervisningen.

Workshop 6: Marina GranlundSkapande skola – historiska ingångar.
Marina Granlund låter dig på ett lekfullt sätt pröva på hur en pedagogisk berättar workshop i skapande skola kan gå till med koppling till historia, naturkunskap, hälsa och värdegrunds frågor. Med konkreta berättar och drama övningar med sång och rörelse får du tipps och verktyg som kan användas i alla åldersgrupper för att skapa fokus, gemenskap och kreativa flöden.

Workshop 7: Rose-Marie LindforsGuldkorn och Magiska stunder.
Om fantasi och berättarkonst, om magiska stunder tillsammans med barn i förskola och skola, om att upptäcka kraften i det muntliga berättandet, och om berättelserna som färdats jorden runt i många tusen år. Praktisk workshop, inspiration till att arbeta med muntligt berättade bland barn.

Inspirationsföreläsning: Jörgen BodnerTalarutmaningen, nödvändigt ont eller god möjlighet? Ett inspirationsseminarium för tveksamma.
Avsikten är att visa på möjligheter till hur man blir (någorlunda) bekväm inför utmaningen.
I grunden ser vi tre huvudstråk – informera, argumentera eller utföra ceremoniel. Vi känner likt förbenat fjärilar fladdra i magen? Hur ska vi få dessa att flyga i formation, kunna surfa fram i flow, bäras fram av uppriktigt intresse och inspiration? Om det så gäller att leverera månadsrapporten.
Vi resonerar om – balans mellan förnuft/känsla, förberedelse/närvaro, driv/ vila, humor/allvar och trygghet/oförutsägbarhet. Sändar- eller mottagar orientering? Röst och kropp. Karismamyten? Gäller det att äga/dominera rummet – eller att erbjuda ny kunskap och förundran. En berättelse!

 

OBS! Begränsat antal deltagare i respektive workshop. Val av workshop görs vid anmälan enligt den tuffa principen ”först till kvarn…”. Föreläsningarna ger plats för lite större grupper.

Bild: Amanda Glans. Foto: Magnus Bergström