Kontaktpersoner

Verksamhetsledare Nordiskt Berättarcentrum: Robert Herrala,
tel 070-569 56 31, robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Programkoordinator/arrangörskontakter: Theresa Eriksson,
tel 076-849 60 58, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se

Kommunikatör: Jonas Lundqvist,
tel 070-35 65 008, jonas.lundqvist@vasterbottensteatern.se

Programproducent: Rose-Marie Lindfors,
tel 070-649 44 39, rm.lindfors@gmail.com

Programproducent: Malin Åberg,
tel 070-641 62 51, malinaberg77@gmail.com

Samordning Årets Berättarkommun:
Berättarantikvarie Marianne Folkedotter, tel 070-695 38 00, marianne.folkedotter@vbm.se

Teknisk koordinator: Tage Markusson, tel 070-560 82 83, tage@berattarfestivalen.se