Kontaktpersoner

Verksamhetsledare Nordiskt Berättarcentrum: Robert Herrala,
tel 070-569 56 31, robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Projektkoordinator, kommunikatör: Jonas Lundqvist,
tel 070-35 65 008, jonas@berattarfestivalen.se

Programkoordinator: Rose-Marie Lindfors,
tel 070-649 44 39, rose-marie@berattarfestivalen.se

Programkoordinator: Malin Åberg,
tel 070-641 62 51, malin@berattarfestivalen.se

Samordning Årets Berättarkommun:
Berättarantikvarie Marianne Folkedotter, tel 070-695 38 00, marianne.folkedotter@vbm.se

Teknisk koordinator: Tage Markusson, tel 070-560 82 83, tage@berattarfestivalen.se

Information under festivalveckan: Receptionen
Nordanå, tel 0910-73 55 10, receptionen.nordana@skelleftea.se