Arrangörsstöd

Berättarfestivalen har inga egna ekonomiska medel att fördela till arrangörer, men det finns andra möjligheter att få ekonomiskt stöd till föreningar som vill genomföra arrangemang under festivalveckan. Kulturnämnden i Skellefteå kommun ger bidrag till enstaka arrangemang, bidraget är fritt för alla att söka.

Stöd ges till kulturverksamhet som enligt Skellefteå kommuns kulturplans mål och visioner förstärker och bidrar till ett rikt och mångsidigt kulturliv i hela kommunen.

Bidrag till enstaka arrangemang

Om du planerar ett arrangemang under Berättarfesivalen så är det i första hand Bidrag till enstaka arrangemang som kan sökas. Syftet med bidraget är att stödja offentliga kulturarrangemang i Skellefteå kommun. Bidrag kan sökas av förening, organisation eller fria aktörer. Målsättningen är att stötta arrangemang inom så varierande konstformer som möjligt över hela kommunen. De som redan erhåller årligt verksamhetsbidrag kan stämma av med kulturavdelningens handläggare om det finns möjlighet att även söka bidraget för enstaka arrangemang.

Bidraget kan ges som bidrag eller förlustbidrag. Har arrangemanget intäkter, ges förlustbidrag. Ansökan ska innehålla budget för hela arrangemanget, det vill säga inte enbart del av desamma som till exempel ljud eller marknadsföring. Ansökan ska lämnas in i god tid före arrangemanget.

Senaste ansökningsdatum
Det är viktigt att ansökningarna kommer in i tid för handläggning på delegation (ansökan på summa över 22 000 kr kräver längre handläggningstid eftersom då krävs beslut av Kulturnämnden). Innan sommaren 2019 är senaste ansökningsdag 31 maj. Nästa stoppdatum är 23 augusti. 4 oktober finns också som en möjlighet, men då är det tight om tid för att få till ett bra arrangemang under Berättarfestivalen.

Handläggare
Kulturavdelningens handläggare är Karina Forsgren, karina.forsgren@skelleftea.se

Hjälp med ansökan
Kommunens kundtjänst hjälper till med blanketter mm. Det går även bra att mejla karina.forsgren@skelleftea.se eller tel 0910-73 50 00.

Länkar till mer information finns längst ner på denna sida.

Bidrag beviljas exempelvis till…
• Arvode/gage för artister, medverkande (dock ej medlemmar i arrangerande förening, organisation eller grupp)
• Resekostnader för artister och övriga medverkande (dock ej medlemmar i arrangerande förening, organisation eller grupp)
• Kostnader för ljud/ljus m m
• Kostnader för marknadsföring
• Externa lokalhyror

Bidrag beviljas exempelvis inte till..
• Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
• Arrangemang med kommersiellt syfte
• Intern föreningsverksamhet
• Kulturverksamhet som utgör del av egen utbildning som till exempel workshops eller till forskning
• Produktion och utgivning av cd-skivor, litteratur, tidningar, tidskrifter och film
• Produktion och sändning av radio- och TV-program• Konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial
• Administration
• StudieförbundBidrag till enstaka arrangemang utgår inte till förening som redan fått årligt verksamhetsbidrag för samma arrangemang

Aktuella länkar
Skellefteå kommuns information om bidrag till kulturarrangemang »

Kulturnämndens bidragsnormer för kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå (pdf) »

Redovisning av beviljat bidrag (formulär, pdf) »