En bygd med stark berättartradition

I Skellefteå har vi kanske alltid haft det med oss. Berättandet. Tankarna vandrar naturligt till våra rötter i en bygd där berättartraditionen genom generationer har växt sig stark. Och som format oss till de människor vi är i dag. Berättandet är också en i högsta grad levande företeelse i dagens Skellefteåbygd. Det kan vi bland annat uppleva under Berättarfestivalen.

En röd tråd
I Skellefteå går berättandet som en röd tråd genom alla olika kulturella uttryck: på teaterscenen, i konsthallen och museisalen, på dansgolvet och musikscenen, i biblioteket och skrivarstugan. Med det som motivation har Skellefteå stolt och lite kaxigt utropat sig som Berättarnas stad – ett beslut som formellt togs i kommunfullmäktige 25 maj 2009. Med det vill vi bygga vidare på traktens rika tradition av muntligt och litterärt berättande.

Utveckling av Berättarnas stad
Vi har kommit en bra bit på vägen. Målet är att fortsätta göra Skellefteå nationellt och internationellt känt som en plats där berättandets uttryck och möjligheter står i fokus som tillväxtfaktor, såväl kulturellt och demokratiskt som för näringsliv och turism. Kulturnämnden och Tillväxt Skellefteå fortsätter att arbeta med utveckling av Berättarnas stad under perioden 2010–2014. Berättarfestivalens är kanske det största skyltfönstret för Berättarnas stad, men berättande ska vara en resurs även i allt annat internt och utåtriktat arbete.

En resurs i detta arbete är det 3-åriga projektet Kulturturism i Berättarnas stad. Det är i sin tur ett delprojekt i det länsövergripande projektet Västerbotten – berättarnas län med Region Västerbotten som huvudman. Projektledare för Berättarnas stad är Marie Mandalh, tel 070-272 21 82, marie.mandalh@skelleftea.se

Kort information på Skellefteå kommuns webbplats om Berättarnas stad