Information för arrangörer

Information till dig som vill arrangera program under Berättarfestivalen 2019

Så här fungerar det att arrangera program under Berättarfestivalen. En summering med viktiga länkar, kontakter, tidpunkter etc finns längre ner.

När är Berättarfestivalen?
14-20 oktober 2019

Hur arrangeras Berättarfestivalen?

Berättarfestivalen arrangeras från och med 2018 av Nordiskt Berättarcentrum, en avdelning på Västerbottensteatern som driver berättarcentrat på uppdrag av Skellefteå kommun. Nordiskt Berättarcentrum har även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Även om det är ny huvudman för Berättarfestivalen kommer festivalveckan även i fortsättningen att genomföras i samverkan med en mängd lokala arrangörer samt Västerbottens museum, Kulturavdelningen på Skellefteå kommun och Skellefteå museum.

Berättarfestivalens egen organisation har som huvuduppgift att initiera, koordinera, marknadsföra och i viss mån arrangera program under festivalveckan.

Berättarfestivalen/Nordiskt Berättarcentrum står som arrangör för en del av programmet som exempelvis invigningen, några berättarkvällar i slutet av veckan och några andra gästspel, föreläsningar och workshops.

Övrigt program under veckan består av program från de fyra kulturinstitutionernas egen ­verksamhet och framför allt många andra lokala arrangörer.

När senast och hur anmäler jag mitt program?
För att komma med i det tryckta generalprogrammet och i god tid synas på Berättarfestivalens webbplats vill vi ha kompletta programuppgifter senast 10 september 2019. Men det är taktiskt bra att förhandsmeddela programpunkter långt tidigare så att vi kan använda det i tidig marknadsföring och få bättre underlag för programkoordinering m m.
Programanmälan görs enklast via formulär som du hittar här. Formuläret kräver inloggning – kontakta jonas.lundqvist@vasterbottensteatern.se för att få lösenord.
Längre ner hittar du en checklista på vilken information som krävs vid anmälan.

Vad kan Berättarfestivalen erbjuda för stöd till arrangörer?
1. Den generella marknadsföringen; webb, sociala media, PR, trycksaker, programtidning, etc. där Berättarfestivalen i sin helhet lyfts fram. I den generella marknadsföringen kommer även exempel på enskilda programpunkter (men inte allt) från generalprogrammet att lyftas fram. Markera gärna era program med Berättarfestivalens logotyp (bifogas) för att markera tillhörigheten och dra nytta av den generella marknadsföringen.

2. Plats för er programpunkt i generalprogrammet som publiceras på berattarfestivalen.se och i programtidningen som trycks i ca 20 000 ex., distribueras som bilaga i Norran och finns tillgänglig på offentliga platser.

3. Rådgivning och hjälp att knyta kontakter m m  – ett bollplank som det brukar sägas.

Kan Berättarfestivalen ge ekonomiskt bidrag?
Nej, vi kan inte dela ut arrangörsstöd eller annat ekonomiskt bidrag. Arrangörsstöd kan däremot sökas hos Kulturavdelningen, Skellefteå kommun. Kontakt: Karina Forsgren, karina.forsgren@skelleftea.se

Vad innebär det att vara arrangör?
Den som är officiell arrangör för en programpunkt under Berättarfestivalen har sedvanligt arrangörsansvar, det vill säga att:

– ta ekonomiskt ansvar; svara för alla eventuella kostnader i samband med programaktiviteten (gage/arvode, lokalhyra, programannonsering, personal etc), men givetvis även tillgodoräkna sig eventuella intäkter (biljetter, servering mm).

– rapportera in program till Berättarfestivalen (för att komma med i generalprogrammet).

– fungera som värd för publik och medverkande.

– rapportera in statistik efter genomfört program.

– marknadsföra sitt eget program efter de resurser man har.

Kort sagt: att arrangera ett program under Berättarfestivalen är samma sak som vid andra ­publika arrangemang med den skillnaden att man kan tillgodoräkna sig ett generellt marknadsföringsstöd och andra koordineringseffekter genom tillhörigheten till Berättarfestivalen.

Checklista vid inrapportering av program till Berättarfestivalen

1. Tid och plats (lokal och ort):

2. Rubrik, gärna med angivelse vad det handlar om, typ: Seminarium med

författaren namn eller föreställningens namn. Ex: Berättarcafé med Storyteller Sture.

3. Programbeskrivning. Gärna med kort ingress och sedan en fylligare info.

Viss redigering av programtexter kan ske för att anpassas till helheten.

4. Medverkande: Om det inte redan framgått av ovanstående beskrivning.

5. Biljettpris eller Fri entré.

6. Biljetter (alternativ anmälan): Var köper eller förbokar man, alt. anmäler sig (till konferenser e dyl.) Ta med länkar till eventuell biljettförsäljning on-line.

7. Servering: Servas fika eller mat? Ingår det i biljettpris eller är det

till försäljning?

8. Starttid och beräknad sluttid.

9. Arrangör: organisation/förening som är formell arrangör.

10. Publik kontaktinfo om så önskas (telnr/e-post/webbadress)

11. Kontaktperson hos arrangören; namn, telnr, e-post och även postadress (vi skickar ibland affischer mm).

12. Bilder: om det finns föreställningsbilder, pressbilder på medverkande eller annat. Ange fotograf om det finns. OBS! Bilderna måste vara upphovsrättsligt okej att publicera.

13. Övrigt av intresse.

Kontaktpersoner

Programkoordinator/arrangörskontakter: Theresa Eriksson,
tel 076-849 60 58, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se

Verksamhetsledare Nordiskt Berättarcentrum: Robert Herrala,
tel 070-569 56 31, robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Kommunikatör/ansvarig för programpublicering: Jonas Lundqvist,
tel 070-35 65 008, jonas.lundqvist@vasterbottensteatern.se

Programproducent/nordiska kontakter: Rose-Marie Lindfors,
tel 070-649 44 39, rm.lindfors@gmail.com

Programproducent/nordiska kontakter: Malin Åberg,
tel 070-641 62 51, malinaberg77@gmail.com

Samordning Årets Berättarkommun:
Berättarantikvarie Marianne Folkedotter, Västerbottens museum, tel 070-695 38 00, marianne.folkedotter@vbm.se

Teknisk koordinator: Tage Markusson, tel 070-560 82 83, tage@berattarfestivalen.se

Administration av arrangörsstöd: Karina Forsgren, Skellefteå kommun Kulturavdelningen
karina.forsgren@skelleftea.se

Programanmälan
Senaste datum för programanmälan: 10 september 2019.

Anmälningsformulärberattarfestivalen.se/program/arrangorer

Sociala media:

Facebookfacebook.com/berattarfestivalen

Twitter: Nordiskt Berättarcentrum @berattarfest #berättarfest

Instagram: berattarfestivalen  #berättarfest #berättarfestivalen

Nyhetsrum (Västerbottensteatern): newsroom.notified.com/vasterbottensteaterns-pressrum

Logotype
Berättarfestivalen 2019 har en särskild logotype att använda för att markera tillhörighet för ett evenemang eller en arrangör. Ett paket med olika varianter finns att beställa. Eps-filer är skalbara och avsedda för exempelvis tryck, png.-filer kan användas på webb mm och jpg. passar bra för att klistra in i Worddokument och liknande.

Digitala original beställer du via jonas.lundqvist@vasterbottensteatern.se

Då hörs vi väl!