Thursday kl 10.00-16.15

Arkiv 2018: Fortbildningsdag: Nya metoder för berättande och medskapande

 

Många pratar om möjligheter och dörrar som öppnas genom att använda berättande i sin verksamhet. Men hur gör man? För andra året i rad bjuder Västerbottens museum in till en fortbildningsdag kring berättande som metod.

Dagen vänder sig till dig som arbetar på museum eller i andra verksamheter där människan står i centrum – till dig som vill fylla på verktygslådan när det gäller berättande. Exemplen är hämtade ur Västerbottens museums mångåriga arbete med berättande. 

Moderator för dagen är Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum. Program – se nedan.

Avgift: Fri entré. Fika och lunch betalas av deltagarna själva.  
Anmälan: anki.berg@vbm.se senast måndag 9 april. Ange namn, verksamhet och e-post.
Max antal: 60 deltagare

PROGRAM

10.00 – 10.50  Prioritet: Minoritet – att bli relevant för fler
Prioritet: Minoritet är ett insamlings- och utställningsprojekt med fokus på Sveriges fem nationella minoriteter judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Trots att minoriteter har levt och verkat i Västerbotten i århundraden finns mycket litet beskrivet i museets arkiv.  Prioritet: Minoritet fyller nu tomrummen så att kommande generationer får en mer rättvis bild av Västerbotten. 

Sofia Breimo, utställningsproducent och etnolog, Petter Engman, fotograf, samt Mio Negga, lulesame, musikproducent och psykologstudent på UMU. Mio Negga, en av de som bemannar utställningen Prioritet: Minoritet, reflekterar över utställningen och metoden utifrån sin upplevelse. berättar om möjligheter och svårigheter på vägen.

11.00 – 11.30  Fler berättelser på friluftsmuseet Gammlia
På friluftsmuseet Gammlia finns ett trettiotal historiska miljöer där berättelser om människors liv och arbete i Västerbotten förmedlas. Många spännande och intressanta berättelser har lyfts fram genom åren men de har nästan uteslutande gett röst åt majoritetsbefolkningen. Var finns berättelserna om judarna och sverigefinnarna som har levt här? Hur var skoltiden för samiska och romska barn och hur kändes det för tornedalska barn som förbjöds att prata sitt modersmål? 

Maine Wallentinson, pedagog på Västerbottens museum, delar med sig av sina erfarenheter med att knyta nya berättelser till gamla miljöer.

11.40 – 12.10  Med mina ord
Utställningen Vi är romer visas just nu på Västerbottens museum i Umeå. Den är skapad i samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum och romer och den förmedlas av romer som har vetorätt över utställningens innehåll – ett helt nytt sätt att arbeta med utställningar. ”När jag fick höra om jobbet tvekade jag inte en sekund. Detta var min chans att få berätta för människor om hur det ser ut i dagens samhälle. Vem är då jag? Jag är en stolt rom, bosnier och svensk med stort intresse för samhällsfrågor. 

Azra Suljic, pedagog och samordnare för utställningen Vi är romer på Västerbottens museum, delar med sig av sina erfarenheter. 

12.10 – 13.00 Lunchpaus

13.00 – 13.50 Berättelser om mellanförskap
Att befinna sig mittemellan eller vara både och. Hur är det? Vem och var är man då? Sex personer bjöds i vintras in till en berättarworkshop på Västerbottens museum för att utifrån temat mellanförskap sätta ord på sina egna livsberättelser med målet att framföra dem på Internationella kvinnodagen den 8 mars. 

Ingela Wall, museipedagog på Västerbottens museum, berättar om metoden och ger oss inblickar i berättelsernas väg upp på scenen. Vi får även lyssna till några av berättelserna.

14.00 – 14.45  Manifestera ditt ursprung
Francesca Vincentie är en ung musiker och scenkonstnär med ett brinnande intresse för kulturarv, minnen och att söka sina rötter. Med konsten som uttrycksmedel har hon senaste året arbetat i projektet “Manifestera ditt ursprung”, ett berättar- och musikprojekt baserat på familjens levnadsberättelser från Java, Västerbotten och Norrbotten. 

Ta del av Francescas tankar och erfarenheter och lyssna till berättelser och musik ur hennes pågående arbete.

14.45 – 15.15  Paus

15.15 – 16.00  Berättande som mirakelmetod – reflektion över utmaningar, farhågor och förhoppningar!
Berättande används som en framgångsrik metod med stor potential för ökad delaktighet, demokrati och social hållbarhet. Detta vardagliga ord och universella praktik har blivit ”inne” och fått höjd status. Varför då? Varför nu? Och finns det något problematiskt med det?

AnnCristin Winroth, lektor, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Förutom att undervisa så forskar hon i projektet Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft. 

16.00 – 16.15  Avslutning
Ulrica Grubbström, museichef Västerbottens museum, summerar dagen.

 

 

 

 

Hörsalen, Nordanå

Skellefteå

Längd: 6 tim 15 min

Arr: Västerbottens museum

Seminarie/utbildning
Kulturarv
Nordanå

Öppet för alla