onsdag kl 09.00-16.00

Utbildningsdag för bibliotekarier: Sommarboken

Under våren 2018 kommer Sommarboken att arrangera 5 utbildningsdagar på olika orter för bibliotekarier. Årets Sommarbok har temat universum och vi lyfter metoden muntligt berättande under utbildningsdagarna.

Dessa heldagar är gratis och fika ingår, lunch på egen hand.

Till Skellefteå kommer berättaren och dramapedagogen Rose-Marie Lindfors som både utbildar och sprider kunskap om det muntliga berättandets möjligheter för ökad läslust och språkinlärning. Dessutom leder och samordnar hon olika kulturprojekt som t ex Berättarfestivalen och inom Skapande skola. Aktiv i Skelleftebygdens berättarförening, Berättarnätet Sverige samt i FEST – Federation for European Storytelling.

Program utbildningsdag Sommarboken, onsdag 11 april.

09.00 – 09.30 Vi startar med att bekanta oss över en fika.

09.30 – 09.50 Katarina Larson hälsar välkomna och berättar om 2018 års Sommarbok.

09.50 – 10.15 Barnens bibliotek presenteras av Katarina Dorbell med tips inför sommarens träffar.

10.20 – 10.40 3 bibliotek x 3 metoder.          

10.40 - 11.40 En professionell berättare leder deltagarna genom inspirerande berättarexperiment och delger nycklar och verktyg så att man själv kan gå vidare och upptäcka berättandets mysterier och möjligheter.

LUNCH (på egen hand)

12.40 – 13.45 Berättaren fortsätter.

13.45 – 14.00 Fika.

14.00  - 15.00 Gruppövning. Att göra en planering, med muntligt berättande, för en av sommarens träffar i form av en poster/affisch som visas i storgrupp.

15.00 – 16.00 Återsamling. Redovisning av affischerna och respons av berättaren. Utvärdering.

Dagen är ett samarbete med Berättarnätet Sverige och Länsbiblioteket i Västerbotten

Anmälanhttp://www.kulturivast.se/litteratur/utbildningsdag-sommarboken-skelleftea-11-april

 

Arenan, Campus. Gata: Hus M.

Skellefteå

Längd: 7 tim 0 min

Arr: Kultur i Väst, Länsbiblioteket Västerbotten och Berättarnätet Sverige

Seminarie/utbildning

Epost:

Länk: http://www.kulturivast.se/litteratur/...

Öppet för alla