måndag 14 okt kl 12.00-13.00

Varför offentlig konst? En resa genom det svenska 1900-talet

Föreläsning av Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

"Konsten är på väg att bliva allas" - så stolt formulerades förhoppningarna vid 1930-talets slut vid inrättandet av Statens konstråd. Årtiondena därefter skulle kommuner och landsting följa uppmaningen.

Genom sin plats i det offentliga rummet skulle konsten komma till folket. Men vilka bilder, konstnärliga teman och medier kunde svara mot de högt ställda förväntningarna på en konst som - i förlängningen - skulle göra gott?

Sett i ett längre perspektiv visar konsten vilka som har haft tillgång till det offentliga rummet, och på de berättelser som vi lämnar efter oss. Återkommande, idag, talas om betydelsen av att offentlig konst ska ställa angelägna frågor, men också att den är tillgänglig. Är detta önskemål som kan krocka; vad vill den offentliga konsten idag?

Fri entré. 
Lunch och fika kan köpas i Nordanå Bar & café

För mer information: anna-karin.larsson@skelleftea.se

 

Nordanås caféscen

Skellefteå

Längd: 1 tim 0 min

Arr: Meijersamlingen/Skellefteå konsthall

Seminarie/föreläsning
Mat och berättande
Nordanå
Servering; fika & dryck

Öppet för alla