torsdag 17 okt kl 13.30-14.30

Ortnamn berättar, med Ulf Lundström

Ulf Lundström, lokalhistoriker och fil. doktor i nordiska språk, Skellefteå museum, berättar om våra ortnamn.

Varför heter det så Kräkånger, Istermyrliden och Mullberget ? Många av våra ortnamn berättar hur det ser ut på platsen för namnet och i majoriteten av namn ingår ett topografiskt ord.

I yngre namn hittar vi ord som älv, berg och lund vilka är fullt begripliga idag. Men i äldre namn ingår ord som inte längre lever och dessa kallas för namnelement. Några exempel är brön ’höjd, backe’, bränna ’åker som är odlad genom att man bränt marken’.

En del namn är svåra att tolka och förklaringen kan bli en hel berättelse. Några namn med denna bakgrund kommer även att beröras i programmet

Vill du veta mera om ortnamn i Skelleftebygden se finns boken Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun.

Fri entré. 
Servering i Nordanå Bar & Café.

Foto: Krister Hägglund

Hallen, Nordanå

Skellefteå

Längd: 1 tim 0 min

Arr: Skellefteå museum

Seminarie/föreläsning
Kulturarv
Nordanå
Servering; fika & dryck

Öppet för alla