måndag 14 okt kl 12.00-17.00

Barnperspektiv - vad är det?

En fortbildningsdag med Unga Klara.

I denna fortbildningsdag, som är uppdelad i två delar, får ni en fördjupad inblick i Unga Klaras historia, värdegrund och arbetsmetoder. I första delen arbetar vi med workshopen ”Barnperspektiv – vad är det”. I den andra delen får ni genom diskussionsfrågor, samtal och övningar förslag på metoder och arbetssätt att använda er av när ni tillsammans med era elever skall se och tolka scenkonst.

Barnperspektiv – vad är det?
Det pratas en hel del om barnet inom oss. I denna workshop går vi praktiskt in för att hitta barnperspektivet – och använda det när vi arbetar i relation till barn. 

Med utgångspunkt i minnen av situationer och erfarenheter från den egna barndomen får vi insikter om vad som kan göras viktigt och möjligt att mer direkt relatera till barn och unga.

Hur kan vi se och göra bortom klichéer eller invanda föreställningar mer direkt och ärligt utifrån barns synvinklar?

Medverkande: Julian Vigil, pedagog Unga Klara. 

Målgrupp: pedagoger, lärare.

Kostnadsfritt, anmälan bindande, uteblivet deltagande deb. med 500 kr.
Vi bjuder på fika.
Antal platser: 30 st
Anmälan senast 4 oktober till: anita.risberg@skelleftea.se 

 

Hallen, Nordanå

Skellefteå

Längd: 5 tim 0 min

Arr: Skellefteå kommun

Seminarie/föreläsning
Nordanå
Servering; fika & dryck

Epost:

Öppet för alla