Friday kl 09.00-16.30

Arkiv 2016: Inspirationsdag för berättare

Till dig som är intresserad av muntligt berättande och nätverkande hälsar vi välkommen till Berättarnätet Sveriges medlemsdagar i Skellefteå och en inspirationsdag med seminarier och workshops.

Inspirationsdagen riktar sig i första hand till medlemmar i BNS, men vi har även sparat några platser till icke medlemmar. Under dagen får du möta inspirerande personligheter från berättarrörelsen i Sverige, Finland, Danmark och England. 

Deltagaravgiften för hela dagen är 700 kr för icke medlem. (Lunch betalas av deltagarna själva.) Det finns även möjlighet att enbart anmäla sig till föreläsningen med William Ayot, vilket kostar 350 kr för icke medlem. (Se program nedan.) Förhandsanmälan krävs. Avgifterna faktureras av BNS.
Det är först till kvarn, så skynda dig att anmäla dig och de du tror kan vilja gå. 

Medlemmarna i BNS har fått särskild information kring denna dag. 

Anmälan och informationrm.lindfors@gmail.com

PROGRAM

9.00 – 9.30 Info om BNS Berättarlobby och deras första möte. Info om Västerbottensteaterns samarbete med Abbi Patrix. 

9.30 – 10.00 Fika 

10.00 - 12.00  William Ayot, storyteller från Wales: Our Place in the Circle - Storytellers in a Changing World. "The world is changing shape around us, and every day brings more extraordinary challenges. As storytellers, do we guard the old traditions, break into new fields, or simply give up in the face of 24 hr entertainment and its media onslaught? In this interactive session, William Ayot suggests that there is a need and a role for us - and that there has never been such an important time for storytelling - and storytellers."

12.00 – 13.30 Lunch och ”Adak Ulla” – en berättarföreställning med Marianne Folkedotter och Sunneva Abelli  (OBS! Lunchen betalar varje deltagare själv)   

13.30  - 16.30 Workshops, du väljer vilken av fyra workshops du vill fördjupa dig i: 

1: Kari Brinch Danmark: Dramaturgi - fortællingens skelet. Hvordan skruer du en god historie sammen? Hvilke elementer skal du bruge? Og hvornår?

Som fortæller er du sikkert stødt på Berettermodellen. Vi ser på,  hvorfor vi bruger den, og på hvad der sker med vores historier, hvis vi ændrer opbygningen. Vi vil også kigge på begrebene ”setup” og  ”pay-off.”  Og på hvorfor tallet 3 kan være magisk, ikke kun i eventyr, men også i din histories opbygning.

I denne workshop får du mulighed for at eksperimentere med dramaturgi i en blanding af lidt teori og masser af praktiske øvelser. Du får individuelle tips til, hvordan din historie kan fortælles bedre. 

OBS! Deltagerne bedes medbringe en lille historie på max. 3 minutter, som de vil arbejde med i workhoppen.

2: Markus Lukkonen, Finland: Storytelling lives in a connection between the story, teller and audience. Without the audience there wouldn't be a storyteller. How do I connect with the audience? How can I be on stage as me? Who is telling these stories? Is it me, my stage person or is it someone else? Is less more and how little could be enough?

In the workshop we are focusing on audience contact and being a storyteller on stage.

3: Christina Claesson, Sverige: Befolka berättelsen. Hur gestaltar man, flera olika karaktärer? Hur arbeta med dialog, positioner, status, röst, kropp, rörelse för att befolka berättelsen. Vi kommer även att prova objekt och dockor i berättelsen. Deltagarna bidrar med en scen eller dialog från en berättelse. 

4: Johan Theodorsson, Sverige: En experimentverkstad om rytm i muntligt berättande. Berättarens känsla för rytm och tempo är enormt viktig för att skapa dynamik på scen. I nuet vet den muntliga berättaren vad som ska sägas, när ett instrument ska användas eller hur den ska röra sig. Denna känsla för musikalitet övar vi i en verkstad där vi tittar både på den övergripande dramaturgin och på kortare partier där rytmen bestäms av ett instrument, innehållet i berättelsen eller av upprepningar såsom tretal eller answer/call. Variationerna av hur rytm kan skapas på scen är oändlig! I workshopen experimenterar vi med den muntliga berättarens verktyg - rösten, berättelsen, kroppen eller ett instrument. Alla deltagare tar med sig en kort berättelse.  

Anmälan till inspirationsdagen sker senast 11 april till rm.lindfors@gmail.com

Vid anmälan ange namn, fakturaadress samt vilken workshop du väljer i första , andra eller tredje hand. 

Västerbottensteatern

Skellefteå

Längd: 7 tim 30 min

Arr: Berättarnätet Sverige och Skelleftebygdens berättarförening i samverkan med Berättarfestivalen

Seminarie/utbildning
Västerbottensteatern

Öppet för alla