En aktiv Årets berättarkommun

Bjurholm har varit Årets berättarkommun 2010 och det har varit ett aktivt år – Sveriges minsta kommun är stora på berättande! Med Bjurholms berättarakademi som drivande kraft har året fyllts med berättaraktiviteter och verksamheten fortsätter att vara intensiv. Vid Berättarfestivalen i april i år lämnas budkavlen över till nästa berättarkommun, men vi kan vara övertygade om att det kommer att fortsätta att jobbas med berättande i Bjurholm.

Samarbete är ett nyckelord i Bjurholm. Exempelvis har Konstvägen, Bjurholms Berättarakademi och Föreningen Norden  samverkat kring berättande i arrangemanget Musik och Berättande vid Konstvägen. Det pågår fem lördagar under våren med grande finale i Glashuset i Umeå i samband med att Konstvägen har program hela vecka 14.

Andra exempel på aktiviteter är Skolans berättardag som genomfördes i december. Elever i årskurs 6-9 fick möta olika berättare som delade med sig av inspiration och sin syn på berättande. Syftet var ge eleverna kunskap om och egen erfarenhet av att berätta. Stor succé kan man säga. Eleverna stod upp i Folkets Hus och applåderade.

Mer information om berättandet i Bjurholm finns på berättarakademiens hemsida.

Kommentera

Det blir italienskt gästspel under Berättarfestivalen i april. Den unga teatergruppen ITC Teatro från Bologna kommer att gästa festivalen för att samarbeta med teatergruppen Kalasklanen. Det är sju ungdomar från Skellefteå men med olika kulturell bakgrund som arbetat tillsammans med dramapedagogen Rose-Marie Lindfors. Deras samarbete kommer även att resultera i någon form av offentligt program under Berättarfestivalen.

Kalasklanen kommer i sin tur att senare besöka ITC Teatro i Italien. Resan kan genomföras bland annat med hjälp av stipendiet Ung Kulturkraft, som delas ut av Riksteatern och Kraft&Kultur. Stipendiet är på 10 000 kr.

Medverkande i Kalasklanen är sju ungdomar: Hero Amin, Adili Blessing, Rebecca Stolz, Victor Andres Usuga, Mathilda Almgren, Joel Malombo och Agnes Stenlund. Rose-Marie Lindfors är dramapedagog, bland annat verksam i berättarföreningen Your Culture Shows. Rose-Marie kommer även att jobba med många andra program med och för unga berättare och med mångkulturella perspektiv.

Kommentera