Berättarnas stad söker projektledare

Var med och utveckla Berättarnas stad! För att fortsätta utveckla Berättarnas stad kommer Kultur Skellefteå att genomföra ett 3-årigt projekt. Nu söker man en projektledare som ska vara drivande i det arbetet.

Berättarnas stad är ett delprojekt i det länsövergripande projektet Västerbotten – berättarnas län. Syftet med projektet är att med utgångspunkt i det muntliga och litterära berättandets traditioner i Västerbottens län stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt inom kultur- och besöksnäringen genom bland annat samverkan, erfarenhetsutbyte, kompetensutvecklande insatser, produktutveckling och marknadsföring.

Delprojektet Berättarnas stad har ett särskilt fokus på produktutveckling och marknadsföring. Projektledarens arbete blir en del i Skellefteå kommuns satsning på berättandet och en viktig del i identiteten kring varumärket Berättarnas stad.

Är du intresserad så gäller det att hugga snabbt. Din ansökan ska vara inne senast 23 september.

Mer information finns här på Skellefteå kommuns webbplats.

Kommentera