Var med och utveckla Berättarnas stad! För att fortsätta utveckla Berättarnas stad kommer Kultur Skellefteå att genomföra ett 3-årigt projekt. Nu söker man en projektledare som ska vara drivande i det arbetet.

Berättarnas stad är ett delprojekt i det länsövergripande projektet Västerbotten – berättarnas län. Syftet med projektet är att med utgångspunkt i det muntliga och litterära berättandets traditioner i Västerbottens län stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt inom kultur- och besöksnäringen genom bland annat samverkan, erfarenhetsutbyte, kompetensutvecklande insatser, produktutveckling och marknadsföring.

Delprojektet Berättarnas stad har ett särskilt fokus på produktutveckling och marknadsföring. Projektledarens arbete blir en del i Skellefteå kommuns satsning på berättandet och en viktig del i identiteten kring varumärket Berättarnas stad.

Är du intresserad så gäller det att hugga snabbt. Din ansökan ska vara inne senast 23 september.

Mer information finns här på Skellefteå kommuns webbplats.