Skolans berättardag i berättarkommunen

Bjurholm, Årets berättarkommun 2010, jobbar vidare med berättandet i bygden.

Bjurholms Berättarakademi och Castorskolan anordnar i samverkan en berättardag 14 december. Berättaren Greger Ottosson medverkar som inledare och inspiratör för elevernas eget berättande. Greger samarbetar med gruppledare från Berättarakademien.

Dagen genomförs i samverkan även med Västerbottens museum och DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå).

Kommentera

PR-pris till berättarakademin

Bjurholms berättarakademi har tilldelats årets PR-stipendium i Bjurholms kommun. Det är ytterligare ett bevis för det värdefulla arbete som akademin gör i Bjurholm – Årets berättarkommun 2010.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde mottog akademins representanter Bo Nilsson, Ture Johansson och Stig Helmersson hyllningar, blommor och en prischeck på 10 000 kronor. I motiveringen till priset sägs bland annat att Berättarakademin ”tilldelas PR-stipendiet för sitt passionerade och entusiastiska arbete med att värna och förmedla den muntliga berättarkonsten. Ett arbete som gör Bjurholms lokalhistoria känd såväl inom som utanför kommunen.”

Från Berättarfestivalen säger vi ett stort grattis och lycka till med fortsatt entusiastiskt berättararbete!

Kommentera

Från Berättarfestivalens sida säger vi välkommen till Marie Mandalh som har fått tjänsten som projektledare för Berättarnas stad, vilket innebär att arbeta med att lyfta berättandet i Västerbotten. Det ska bli intressant att följa Maries arbete och givetvis ser vi goda möjligheter till samverkan mellan Berättarnas stad och Berättarfestivalen.

Maries uppgifter blir att med utgångspunkt i det muntliga och litterära berättandets traditioner i Västerbottens län stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt inom kultur- och turistnäringen genom bland annat samverkan, erfarenhetsutbyte, kompetensutvecklande insatser, produktutveckling och marknadsföring.

Projektet Berättarnas stad har ett särskilt fokus på produktutveckling och marknadsföring. En marknadsundersökning ska genomföras och utifrån regionens berättelser ska kulturturismen utvecklas. Arbetet med produktutvecklingen sker i samarbete med kultur- och turismnäringen både lokalt och i regionen. Arbetet är även en del i Skellefteå kommuns satsning på berättandet och en viktig del i identiteten kring varumärket Berättarnas stad.

Kultur Skellefteå äger projektet.

Kommentera