Från Berättarfestivalens sida säger vi välkommen till Marie Mandalh som har fått tjänsten som projektledare för Berättarnas stad, vilket innebär att arbeta med att lyfta berättandet i Västerbotten. Det ska bli intressant att följa Maries arbete och givetvis ser vi goda möjligheter till samverkan mellan Berättarnas stad och Berättarfestivalen.

Maries uppgifter blir att med utgångspunkt i det muntliga och litterära berättandets traditioner i Västerbottens län stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt inom kultur- och turistnäringen genom bland annat samverkan, erfarenhetsutbyte, kompetensutvecklande insatser, produktutveckling och marknadsföring.

Projektet Berättarnas stad har ett särskilt fokus på produktutveckling och marknadsföring. En marknadsundersökning ska genomföras och utifrån regionens berättelser ska kulturturismen utvecklas. Arbetet med produktutvecklingen sker i samarbete med kultur- och turismnäringen både lokalt och i regionen. Arbetet är även en del i Skellefteå kommuns satsning på berättandet och en viktig del i identiteten kring varumärket Berättarnas stad.

Kultur Skellefteå äger projektet.