Bjurholm, Årets berättarkommun 2010, jobbar vidare med berättandet i bygden.

Bjurholms Berättarakademi och Castorskolan anordnar i samverkan en berättardag 14 december. Berättaren Greger Ottosson medverkar som inledare och inspiratör för elevernas eget berättande. Greger samarbetar med gruppledare från Berättarakademien.

Dagen genomförs i samverkan även med Västerbottens museum och DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå).