Berättarfestivalen i media

Efter vår presskonferens förra veckan så har Berättarfestivalen synts och hörts i regional media.

Några smakprov:

Om konferensen Fristad åt författare, SR Västerbotten rapporterar här.

SR Västerbotten berättar också om Torgny Lindgren-maraton och unga berättare här.

Norran rapporterar från presskonferensen här.

Som de flesta andra fokuserar Västerbottens Folkblad på Torgny Lindgren-maraton. Läs mer här.

Kommentera

Berättarcafé i väntan på festivalen

Nu börjar programmet till Berättarfestivalen att synas här på webbplatsen. Vi fyller på dagligen så det är bara att hänga på.

I väntan på festivalveckan så finns andra berättarprogram att ta del av. Exempelvis så bjuder Skellefteå Berättarförening in till berättarcafé onsdag den 22 februari kl 19.00 på Stadsbiblioteket i Skellefteå. Den här kvällen är det ”mina ärr … ” som är temat, ett intressant tema om man tänker på hur många barndomsminnen vi alla har av att falla och slå oss.

Bjud gärna med en granne, eller en vän du tror kan vara nyfiken på vad ett berättarcafé kan vara. Välkommen att lyssna, välkommen att berätta din berättelse! hälsar berättarföreningen.

 

Kommentera

[PRESSMEDDELANDE] Torgny Lindgren blir en av hedersgästerna på den fjärde Berättarfestivalen i Berättarnas Stad Skellefteå. Kanske har han lockats upp av det Torgny Lindgren-maraton som genomförs? Årets tema är just mötet mellan det litterära och muntliga berättandet vilket kommer att tydligt märkas under en vecka fylld av berättarkraft och lyssnarglädje. Det blir också ett internationellt gästspel från Kanada och en riktig berättarfest för unga som inleds med en föreställning av Emil Jensen. Festivalen genomförs 16-22 april och trots att detta är en kort sammanfattning blir det ett långt pressmeddelande….

ETT MÖTE MELLAN DET LITTERÄRA OCH MUNTLIGA BERÄTTANDET
Grundkonceptet för Berättarfestival är detsamma som tidigare år: att bjuda på en mångfärgad väv av berättande i många olika former, för många olika målgrupper och i många olika sammanhang. Nytt för i år är däremot att det genom festivalväven löper en röd tråd – årets tema som är samspelet mellan det muntliga och litterära berättandet. Västerbotten har en stark litterär tradition som levt parallellt med, men också inspirerats av, det livaktiga muntliga berättandet.

Detta lyfts fram under festivalen i flera olika program som exempelvis ett författarsamtal med rubriken Att födas in i en berättartradition, där bland andra Torgny Lindgren och Anita Salomonsson medverkar.

På berättarscenerna återges texter av författare som August Strindberg (jubileumsår i år!), Stig Dagerman och Elisabeth Rynell. Busschauffören och författaren Göran Lundin har premiär på sin berättarföreställning Bussen på Bjurforskammen, berättelser från Görans yrkesliv. Söndagen ägnas bl a åt Sara Lidman med både film och en performance.

Åtta timmar Torgny Lindren-maraton
Skådespelarna Gunnar Eklund och Stig Östman har tagit på sig ett tufft arbete – ett Torgny Lindgren-maraton med en hel dag muntligt berättande baserat på Lindgrens texter. Båda har många lyckade Lindgrenföreställningar i erfarenhetsbagaget. Här bjuder de bl a på Störstorden, Stubbrytaren och Femfingermandeln. Och i publiken finns författaren själv.

Fristad för förföljda författare
Ett offentligt seminarium med rubriken Fristad för författare arrangeras av Region Västerbotten. Där diskuteras möjligheterna att erbjuda förföljda författare en fristad: medverkar gör bland andra en representant för Svenska Pen, Helge Lunde, Executive director vid ICORN, International Cities of Refuge Network samt Philo Konya, kenyansk fristadsförfattare bosatt i Oslo.

INTERNATIONELLT GÄSTSPEL
Föreställningen Gold Mountain, berättad av skådespelaren David Yip som en dialog mellan en far och hans son, är resultatet av ett lyckosamt samarbete mellan Unity Theatre i Liverpool och det visuellt innovativa teaterkompaniet Les Deux Mondes från Kanada.  De ger två föreställningar under festivalen.

EMIL JENSEN INLEDER UNG BERÄTTARFEST
Musik, lyrik och komik samt världens bästa mellansnack. Så kan man kortfattat beskriva den föreställning med vilken Emil Jensen inleder en kväll som fortsätter med Berättarfest i Pan-salen. Emil lockar både den unga och den vuxna publiken, så här finns chans till ett möte mellan generationerna. Kvällen fortsätter med berättande, musik och andra aktiviteter. Berättarfestivalen samarbetar med ungdomsgården Efyran.

PARALLELL INVIGNING PÅ BIBLIOTEKEN
För att markera både årets tema och målsättningen att sprida Berättarfestivalen över hela Skellefteå kommun så blir det parallellinvigning på flera av kommunens bibliotek. På preliminärt fem olika platser serveras texter av Sara Lidman och andra berättelser förutom förstås en officiell invigningsceremoni. Biblioteken är en viktig del festivalens arbete och under veckan blir det program över hela kommunen på orter som Skelleftehamn, Lövånger, Byske och Jörn i Sara Lidman-land.

EN ATTRAKTIV ARENA FÖR BERÄTTARSVERIGE
En positiv tendens är att Berättarefestivalen blir allt mer attraktiv som en mötesplats och ett skyltfönster för berättandet både i Västerbottens och övriga Sverige. Under veckan anordnas konferenser, seminarier och andra forum för ”branschen”. Medverkande till att festivalen får vidare betydelse är bland annat de projekt som pågår i Västerbotten: Region Västerbottens Västerbotten – berättarnas län med ”dotterprojektet” Berättarnas stad och Västerbottensteaterns Europas ledande berättarteater. Projekten bidrar med konkreta program, kompetens och ett nätverksbygge. Ett exempel på en aktivitet är den konferens om litterär turism som anordnas.

MÖTE MELLAN BERÄTTARE HÄRIFRÅN OCH DÄRIFRÅN
Ett exempel på ett underhållande forum är de tre programtillfällen då lokala berättare möter kollegor från övriga Sverige i ett vänskapligt och kreativt berättarbattle. Arrangörer av berättarfestivaler runt om i landet kommer också att träffas för att diskutera samverkan och framtid. För Västerbottens del väntar bland annat spännande internationella evenemang.

RADIOTEATERNS STINA OSCARSON OM KULTURENS VÄRDE
Stina Oscarson kommer att prata om kulturens egenvärde under rubriken Skapa innebär att göra motstånd eller visioner kostar inte pengar! Kulturpolitikern Philip Johnson talar också om kulturens värde, men ur ett tillväxtperspektiv.

ÅRETS BERÄTTARKOMMUN
För tredje året är Årets berättarkommun utsedd och få ta emot budkavlen. I år är det Norsjö kommun som tar emot budkavlen och de möjligheter och ansvar som hedersutmärkelsen ger.

BERÄTTARKRAFT-STIPENDIET
Finalen på tävlingen om stipendiet Berättarkraft avgörs under lördagen. Då avgörs vem av finalisterna som får stipendiet som ger möjlighet att besöka en europeisk berättarfestival. Förutom all ära förstås.

BERÄTTANDE SOM KULTURARVSBEVARARE
Skellefteå museum genomför flera program som syftar till att dokumentera och överföra en del av kulturarvet, på ett underhållande sätt. Exempel är berättarcaféet Bruutun, blaita, finka – matprat på dialekt, ett föredrag på temat Medlemordet och mera rysligheter i Spökhistorier för barn.

SAMVERKAN GER MER ÄN ETTHUNDRA BERÄTTARUPPLEVELSER
Berättarfestivalen stora inre styrka är den breda samverkan som hela programmet bygger. Huvudintressenterna Kultur Skellefteå, Skellefteå museum, Västerbottens museum och Västerbottensteatern bidrar med en stor mängd program och festivalarbete. Men här finns också många andra aktörer som festivalen inte klarar sig utan: studieförbund, kulturföreningar, berättarföreningar, folkhögskolor, Folkets hus, ungdomsgårdar, näringsliv och många fler.

Tillsammans skapar alla dessa en festivalvecka med troligen mer än etthundra berättarupplevelser. Och kanske lika viktiga som de highlights som räknats upp här är alla mindre program runt om i hela Skellefteå kommun. Berättarcafé, berättarstafett, spökhistorier, Medlemordet, Vi kan inte räkna upp dem alla….

Fakta och kontaktuppgifter
Berättarfestivalen pågår 16-22 april och arrangeras av Västerbottens museum, Kultur Skellefteå, Västerbottensteatern och Skellefteå museum i samverkan med många lokala aktörer och med stöd av Region Västerbotten och Skellefteå kommun.

Kontakter:
Projektledare Jonas Lundqvist: tel 0910-151 20, 070-35 65 008
jonas@berattarfestivalen.se
Rose-Marie Lindfors, Ung berättarfest  m m: tel 070-649 44 39
rm.lindfors@gmail.com
Robert Herrala, författarsamtal m m: tel 070-569 56 31
robert.herrala@vasterbottensteatern.se
Marianne Folkedotter, berättarantikvarie i Västerbotten, Årets berättarkommun m m: tel 070-695 38 00  marianne.folkedotter@vbm.se
Kontaktuppgifter till övriga aktörer förmedlas av Jonas Lundqvist

Program kommer att successivt publiceras på webbplatsen, med början 17/2.

Kommentera