Under Berättarfestivalen ges tillfälle till fortbildning i berättande och hur man kan använda det för ett bättre lärande.

I skolans läroplan betonas värdet av berättandet som ett pedagogiskt verktyg i alla grundskolans årskurser. Att arbeta med muntliga berättande i skolan ger eleverna mod att använda språket, lust att uttrycka sig, vilket i sin tur ger en bredare kommunikativ kompetens inom alla ämnesområden.

Att berätta är att använda sig av det i stunden levande språket som utvecklas i samklang med den eller de som lyssnar. Berättandet skapar delaktighet, stärker gemenskapen och ger oss alla framtidstro.Att mötas kring berättandet gör människor i alla länder. Det är gemensamt för alla kulturer. Därför är berättandet ett framgångsrikt sätt att mötas över kulturgränserna, och att arbeta med mångfald och integration. Alla har en berättelse, alla kan vara delaktiga. Att berätta och lyssna till berättelser är en av grunderna till en bred språkutveckling.

Under Berättarfestivalen 2013 vill vi erbjuda er möjligheten att få inspiration och att utveckla användandet av berättandet i pedagogiken. Fortbildningen vänder sig till lärare och annan skolpersonal, bibliotekspersonal, folkbildare, ungdomsledare och andra som arbetar med barn och ungdom. I anslutning till Berättarfestivalen finns två möjligheter till fortbildning med professionella berättare:

Johan Theodorsson, Fantasiförmedlingen, håller en föreläsning och leder en workshop med fokus på berättandet som en pedagogisk metod.
Går det att använda berättande till att bli en kreativ verkstad där eleverna får möjlighet att undersöka viktiga områden ur läroplanen under pedagogernas ledning? Svaret är ja och denna föreläsning och workshop ger inspiration och idéer till att använda berättande som ett kraftfullt pedagogiska verktyg. Fantasin är det starkaste inlärningsinstrumentet hos såväl barn som vuxna. Genom att experimentera och undersöka verkligheten får vi kunskap med fantasin och kreativitetens hjälp. Fortbildningen består av en föreläsning och, för den som vill utveckla sig ytterligare, en uppföljande workshop. Mer information kan laddas ned här (pdf).

Lasse Åkerlund, Teater Allena, leder ett seminarium i två delar som vänder sej till förskolepersonal, bibliotekarier, lärare och andra som är intresserade av att berätta för barn. Arrangör är Kultur Skellefteå. För mer information och anmälan, kontakta Elisabet Bohman, Kultur Skellefteå elisabet.bohman@skelleftea.se

Lasse har förmågan att trollbinda sin publik. En röst som fångar örat, gester som binder ögat. Han delar med sig av sin 35-åriga erfarenhet av berättande i sitt seminarium ”Att berätta”.
Seminariet vänder sej till daghemspersonal, bibliotekarier, lärare och andra som är intresserade av att berätta för barn.

Lasse tar bland annat upp:
Att hitta berättelser och göra dom personliga.
Om att skapa trygghet.
Att bruka röst och kropp.
Berätta för det oroliga barnet.
Berättaren – mellanrummet – lyssnaren.
Historiens hjärta.
Vad vi kan göra med en berättelse.
Inlärningsteknik.
Att använda dockor.
Grundläggande dockspelsteknik.

Seminariet är uppdelat på två sammankomster á 3 timmar.
Under den första sammankomsten med 40 deltagare redogör Lasse för sina erfarenheter som berättare och visar med exempel hur man kan berätta.
Efter detta så har deltagarna fått så mycket ideer att dom är väl motiverade för att gå tillbaka till sina barngrupper och försöka själva. Dom har fått i uppgift att till nästa sammankomst skaffa sej så mycket erfarenhet och så många frågor som möjligt.
Tiden mellan första och andra sammankomsten bör vara en vecka så att deltagarna har berättat minst 5 sagor/berättelser. Detta för erfarenhetens skull.
Nästa sammankomst har vi delat upp oss i mindre grupper 20 deltagare/grupp. Tillsammans kan vi dela med oss av våra erfarenheter som vi skaffat oss under veckan. Vi kommer även att berätta för varandra.

Lasse Åkerlund har samarbetat med den norska barnboksförfattaren Vidar Aspeli i seminarier för blivande lärare på Lärarhögskolan i Oslo och Kristiansand.
Föreläst i Bergs kommun och i Volda, Norge. Föreläst för journalister i Kristiansand.
Seminarium Barents puppet festival 05
Kurs i Bergen, Norge.
Han har vunnit pris under Bananakala-festival i Tallin för sin förmåga att göra det osynliga synligt.  webb: http://www.allena.se/berattarseminarium-2/

Fakta
Dag: 18/4 & 25 april, 3 timmar vid varje tillfälle
Avgift: kostnadsfritt för personal inom skola och bibliotek i Skellefteå kommun
Arrangör: Kultur Skellefteå

 

Kommentera

Dagens nyhetsbrev

Nu planerar vi för den femte Berättarfestivalen!
22-28 april 2013 är det dags igen för Berättarfestivalen i Skellefteå. Vi har en lång och kall vinter på oss att planera program engagera medverkande, arrangörer och andra.

Berättandets breda betydelse
Berättarfestivalen ska fortsätta att bjuda på en bred mix av berättarupplevelser. Berättandets breda betydelse är också en av de röda trådarna i 2013 års berättarväv.I föreställningar, seminarier och annat kommer vi att visa på ett brokigt användande av berättande. En story kan vara underhållande – som scenkonst – men har också många andra funktioner. Berättande används i pedagogiken, som minnesträning, för att bevara och föra kulturarv vidare, för att agitera, integrera, vårda dialekter… Välkommen till en vecka med berättarupplevelser som öppnar nya dörrar.

Finns det arrangörsbidrag?
Som vanligt hoppas vi på att många arrangörer vill vara med och bidra till att vi får ett attraktivt programinnehåll i hela kommunen. Berättarfestivalens styrka är just att vi är många som tillsammans skapar en härlig festivalvecka. Hör gärna av dig redan nu om du har idéer.Som organisation är Berättarfestivalens viktigaste uppgift att samordna och marknadsföra programmet. Däremot har vi inga egna ekonomiska medel att dela ut. Den förening som vill ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda arrangemang kan göra det hos Kulturnämnden. Mer information om bidragsnormer och vart ni kan vända er för att få hjälp finns här.

Ett avgörande ögonblick?
Årets tema för stipendiet Berättarkraft vill utmana dig att gå in i livsavgörande händelser. En lycklig slump, ett modigt beslut eller kanske livet som svänger åt fel håll. Avgörande ögonblick får konsekvenser i stort och smått, på gott och ont.Fatta pennan! Det här kan vara ett av dina avgörande ögonblick…Vinnaren i den fjärde upplagan av tävlingen om stipendiet ska ska utses i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå 22-28 april 2013. Mer information om tävlingen finns här.

Följ oss på Facebook och Twitter!
Berättarfestivalens Facebook-sida finns här.
På Twitter kan du söka efter @berattarfest

Kommentera

Resan påbörjad

Nu är resan mot Berättarfestivalen 2013 på allvar påbörjad. 22-28 april är det dags. Vi planerar program och söker alla som vill vara med och arrangera berättarprogram. Årets tema är att lyfta fram bredden, alla de sätt som berättandet används på – i undervisning, som glädjespridare, som dialektbevarare och förmedlare av kulturarv…. you name it! Och under tiden vi planerar så berättas det i Berättarnas stad Skellefteå i Berättarnas län Västerbotten…

Vi som jobbar med planeringen är en programgrupp med representanter för de fyra som står bakom festivalen: Kultur Skellefteå, Skellefteå museum, Västerbottens museum och Västerbottensteatern. Men utan alla andra arrangörer blir det ingen festival. Ta kontakt med oss om du vill vara med och göra Berättarfestivalen 2013 till en mångsidig, mångkulturell, mångordig upplevelse: jonas@berattarfestivalen.se tel 0910-151 20.

Unga berättare på biblioteken
Berättarfestivalen skulle inte vara nåt om vi inte hade alla berättare, eldsjälar, föreningar och andra hängivna som under hela året jobbar med berättande. Skellefteå berättarförening är en av dessa. Aktuellt just nu är bland annat besök på biblioteken av unga berättare från föreningen. De har under veckan berättat sagor för barn – om leoparden som tappade sin fläck, om träd som ger mat, om varför katter jagar möss och om flodhästen som hittade sig själv.

Information om aktiviteter från Skellefteå Berättarförening hittar du bland anat på deras sida på Facebook.

Berättarföreningen ingår i Berättarnät Sverige.

Kommentera