Under Berättarfestivalen ges tillfälle till fortbildning i berättande och hur man kan använda det för ett bättre lärande.

I skolans läroplan betonas värdet av berättandet som ett pedagogiskt verktyg i alla grundskolans årskurser. Att arbeta med muntliga berättande i skolan ger eleverna mod att använda språket, lust att uttrycka sig, vilket i sin tur ger en bredare kommunikativ kompetens inom alla ämnesområden.

Att berätta är att använda sig av det i stunden levande språket som utvecklas i samklang med den eller de som lyssnar. Berättandet skapar delaktighet, stärker gemenskapen och ger oss alla framtidstro.Att mötas kring berättandet gör människor i alla länder. Det är gemensamt för alla kulturer. Därför är berättandet ett framgångsrikt sätt att mötas över kulturgränserna, och att arbeta med mångfald och integration. Alla har en berättelse, alla kan vara delaktiga. Att berätta och lyssna till berättelser är en av grunderna till en bred språkutveckling.

Under Berättarfestivalen 2013 vill vi erbjuda er möjligheten att få inspiration och att utveckla användandet av berättandet i pedagogiken. Fortbildningen vänder sig till lärare och annan skolpersonal, bibliotekspersonal, folkbildare, ungdomsledare och andra som arbetar med barn och ungdom. I anslutning till Berättarfestivalen finns två möjligheter till fortbildning med professionella berättare:

Johan Theodorsson, Fantasiförmedlingen, håller en föreläsning och leder en workshop med fokus på berättandet som en pedagogisk metod.
Går det att använda berättande till att bli en kreativ verkstad där eleverna får möjlighet att undersöka viktiga områden ur läroplanen under pedagogernas ledning? Svaret är ja och denna föreläsning och workshop ger inspiration och idéer till att använda berättande som ett kraftfullt pedagogiska verktyg. Fantasin är det starkaste inlärningsinstrumentet hos såväl barn som vuxna. Genom att experimentera och undersöka verkligheten får vi kunskap med fantasin och kreativitetens hjälp. Fortbildningen består av en föreläsning och, för den som vill utveckla sig ytterligare, en uppföljande workshop. Mer information kan laddas ned här (pdf).

Lasse Åkerlund, Teater Allena, leder ett seminarium i två delar som vänder sej till förskolepersonal, bibliotekarier, lärare och andra som är intresserade av att berätta för barn. Arrangör är Kultur Skellefteå. För mer information och anmälan, kontakta Elisabet Bohman, Kultur Skellefteå elisabet.bohman@skelleftea.se

Lasse har förmågan att trollbinda sin publik. En röst som fångar örat, gester som binder ögat. Han delar med sig av sin 35-åriga erfarenhet av berättande i sitt seminarium ”Att berätta”.
Seminariet vänder sej till daghemspersonal, bibliotekarier, lärare och andra som är intresserade av att berätta för barn.

Lasse tar bland annat upp:
Att hitta berättelser och göra dom personliga.
Om att skapa trygghet.
Att bruka röst och kropp.
Berätta för det oroliga barnet.
Berättaren – mellanrummet – lyssnaren.
Historiens hjärta.
Vad vi kan göra med en berättelse.
Inlärningsteknik.
Att använda dockor.
Grundläggande dockspelsteknik.

Seminariet är uppdelat på två sammankomster á 3 timmar.
Under den första sammankomsten med 40 deltagare redogör Lasse för sina erfarenheter som berättare och visar med exempel hur man kan berätta.
Efter detta så har deltagarna fått så mycket ideer att dom är väl motiverade för att gå tillbaka till sina barngrupper och försöka själva. Dom har fått i uppgift att till nästa sammankomst skaffa sej så mycket erfarenhet och så många frågor som möjligt.
Tiden mellan första och andra sammankomsten bör vara en vecka så att deltagarna har berättat minst 5 sagor/berättelser. Detta för erfarenhetens skull.
Nästa sammankomst har vi delat upp oss i mindre grupper 20 deltagare/grupp. Tillsammans kan vi dela med oss av våra erfarenheter som vi skaffat oss under veckan. Vi kommer även att berätta för varandra.

Lasse Åkerlund har samarbetat med den norska barnboksförfattaren Vidar Aspeli i seminarier för blivande lärare på Lärarhögskolan i Oslo och Kristiansand.
Föreläst i Bergs kommun och i Volda, Norge. Föreläst för journalister i Kristiansand.
Seminarium Barents puppet festival 05
Kurs i Bergen, Norge.
Han har vunnit pris under Bananakala-festival i Tallin för sin förmåga att göra det osynliga synligt.  webb: http://www.allena.se/berattarseminarium-2/

Fakta
Dag: 18/4 & 25 april, 3 timmar vid varje tillfälle
Avgift: kostnadsfritt för personal inom skola och bibliotek i Skellefteå kommun
Arrangör: Kultur Skellefteå