[PRESSMEDDELANDE] Som vanligt räknar vi med att erbjuda mer än etthundra berättarupplevelser under Berättarfestivalen 22-28 april 2013. Programinformation kommer att lämnas inom kort, men redan nu vill vi berätta om ett av inslagen som blir att under rubriken SKELLEFTEÅ SKRIVER locka fram de där skrivna berättelserna som gömmer sig i skrivbordslådor i bygderna kring Berättarnas stad Skellefteå. Vi vill också ge en annan försmak ur årets program – fortbildning för att lära mer med berättande som anknyter till årets tema.

Det är många som skriver i Skellefteå. Digitalt, på papper, eller i tanken. Berättelserna finns där, en del bubblar upp men det mesta ligger under ytan. Skellefteå Berättarförening vill uppmana alla skrivare, nya som erfarna, unga som gamla, blyga som vågliga, att lämna in kortnoveller som under Berättarfestivalen kommer att få möta sin läsare.

Initiativtagare till Skellefteå skriver är Berith Juvonen (bilden), som själv vann stipendiet Berättarkraft 2011. Drivkraften bakom hennes idé är att hjälpa människor att tro på sig själva och att det de har inom sig betyder något. Hon hade också ett mycket konkret mål när hon utvecklade idén:
– Jag vill att författare blir lästa, en del kanske för första gången. Jag hoppas också att bygden blir medveten om kulturkraften som finns utanför de rum som vanligtvis uppmärksammas, exempelvis på vår fina teaterscen.

När Berith utvecklar tankegångarna är det ordets kraft som hon lyfter fram:
– Skellefteå skriver är en manifestation för skrivandet. För viljan att uttrycka sig i ord, att förmedla och gestalta en historia eller ett öde. För forskningsresorna i människors tankar, känslor och samspel mellan varandra. Det spelar ingen roll om det är första gången eller om du gjort det många gånger. Vi vill ge Skellefteå chansen att läsa din berättelse. Inga författarnamn kommer att anges. Det är orden som räknas.

Bakom projektet står Skellefteå berättarförening i samverkan med Berättarfestivalen och med stöd av bl a Studieförbunden NBV och Bilda.

Så här fungerar Skellefteå skriver:

Varje inlämnad novell blir en egen liten bok och trycks i ett antal exemplar. Novellböckerna delas därefter ut gratis i en boklåda i centrala Skellefteå under Berättarfestivalen 22-28 april.
Författarens namn kommer inte att anges. Här är det berättelsen och viljan och modet att låta den bli läst som står i fokus.
Kortnovellen skickas till: berattarforeningen@gmail.com, skriv Skellefteå skriver i ämnesraden.

Den ska omfatta 5 000-10 000 tecken inkl blanksteg, typsnitt Times New Roman storlek 12, radavstånd 1,5.
Sista dygn för inlämnande är 2013-04-03.
Namn och kontaktuppgifter måste finnas.
Inlämnade manus kommer att korrekturläsas och korrigeras till viss del. Behövs större korrigeringar, kommer författaren att kontaktas innan så sker.
Författarens namn kommer inte att spridas utanför gruppen med korrläsare.
I och med manusinlämningen har författaren givit Skellefteå Berättarförening rätt att trycka och sprida novellerna under Berättarfestivalen 2013.
Vid ev annan publicering, t ex i framtida antologi, kommer författarens godkännande att inhämtas.
Frågor besvaras av Berith Juvonen, 070-8563555, berith.juvonen@tyrens.se
Foto Berith J: Paulina Holmgren

 

LÄRA MER MED BERÄTTANDE
Berättarfestivalens tema i år är att sätta lite extra fokus berättandets betydelse som hjälpmedel inom en rad olika områden utanför det traditionella sceniska berättandet exempelvis inom integration, som läkande berättande och inom pedagogiken. Lärare, bibliotekspersonal, folkbildare – det finns många som på olika sätt kan använda sig av berättandet för ett bättre lärande.

I skolans läroplan betonas värdet av berättandet som ett pedagogiskt verktyg i alla grundskolans årskurser. Att arbeta med muntliga berättande i skolan ger eleverna mod att använda språket, lust att uttrycka sig, vilket i sin tur ger en bredare kommunikativ kompetens inom alla ämnesområden. För att inspirera till detta anordnas två fortbildningspaket i samband med Berättarfestivalen.

Lasse Åkerlund, Teater Allena, leder ett seminarium i två delar (18/4 och 25/4) som vänder sej till förskolepersonal, bibliotekarier, lärare och andra som är intresserade av att berätta för barn. Arrangör är Kultur Skellefteå. För mer information och anmälan, kontakta Elisabet Bohman, Kultur Skellefteå elisabet.bohman@skelleftea.se

Johan Theodorsson, Fantasiförmedlingen, håller en föreläsning och leder en workshop 23/4 med fokus på berättandet som en pedagogisk metod. Arrangör är Berättarfestivalen. För mer information och anmälan: adm@berattarfestivalen.se

Mer information om fortbildning finns här.

 

 

 

Kommentera