Under Berättarefestivalen lyfter vi fram olika sätt att använda berättandet utanför de vanliga berättarscenerna – som exempelvis att använda berättandet som en del i olika läkeprocesser. Med föreställning, workshop och seminarium får vi olika perspektiv på sådant läkande berättande.

Måndag 22/4

19.00-20.30 Berättarföreställning: ”Från Hjärta till Hjärta”

En sagas symbolspråk kan säga så mycket mer till lyssnaren än vanliga ord. Sagans hjältar och hjältinnor inger oss eget livsmod, men också en förståelse för andra och deras livsväg. Oavsett ålder, bakgrund och levnadsvillkor talar sagan till hjärtat och vår allas egen inneboende hjälte.
Sagor har berättats i alla tider och i alla kulturer, det stärker banden mellan oss människor. Vi känner igen oss i sagan och i varandra.

Medverkande: Verena Haller, Anna Agoston och Carina Linder

Fri entré.
Lokal
:   Forumsalen, Campus Skellefteå
Arrangör: ALBA – Allians för läkande berättande i Norden i samverkan med Campus Utveckling.
Mer info om ALBA: www.albanordisk.blogspot.se

—————————–

Tisdag 23/4

9.00-12.00 Workshop: Läkande berättande och läkande sagor
Kan jag använda läkande berättande i min verksamhet, på t.ex. arbetsplatsen, i skolan, på äldreboendet, i fängelset, på förskolan, på hälsocentret, på ungdomsgården eller i samtal med andra?
Gör själv dina egna upptäckter i läkande berättande!
Genom att göra läkande berättarövningar kommer vi i kontakt med bilderna bakom orden. Övningarna är ett samspel mellan ett aktivt berättande och ett aktivt lyssnande.

Workshopen riktar sig till alla oavsett berättarerfarenhet. Kom med nyfikenhet och öppet sinne!

Deltagande är kostnadsfritt men måste förbokas: verena.haller@bredband.net
Antal deltagare: max 20 + 20 personer. Beroende på antal föranmälningar blir det en eller två grupper.
Workshopen pågår kl 9.00-12.00 med en fikapus.
Medverkande: Verena Haller, Anna Agoston och Carina Linder.
Lokal meddelas vid bekräftelse av anmälan.
Arrangör:  ALBA – Allians för läkande berättande i Norden

———————————————————

Tisdag 23/4

13.00-16.00 Seminarium: Läkande berättande

En eftermiddag då vi får olika perspektiv på vad läkande berättande kan vara och hur det fungerar i praktiken.

13.00 Alla hälsas välkomna och vi får en kort introduktion.

13.15 ”Om boteberättelser som en annan form av journalföring”. AnnCristin Winroth, lektor i etnologi.
AnnCristin är verksam vid Umeå universitet, Institutionen för Kultur- och medievetenskaper. Föreläsningen bygger på en avhandling med titeln ”Boteberättelser. En etnologisk studie av boteprocesser och det omprövande patientskapet”. Den handlar om hur viktigt själva berättandet är under en boteprocess ur flera aspekter. Dels måste personer konstruera en berättelse som kan användas gentemot myndigheter, dels en eller flera berättelser för sin egen förståelse av vad som hänt som en del i läkeprocessen. Personer som varit med om något som skakat om livsloppet behöver reformulera sin livshistorik för att få en ny plattform att stå på – en berättelse som håller.

14.00 ”Metaforernas kraft i läkande processer”. Inger Lise Oelrich, teaterregissör, berättare & utbildare.
Sagor, myter och visdomshistorier är fulla av ett rikt och härligt bildspråk som talar till något djupare och större i oss människor. På så sätt kan de vara både allmängiltiga och väldigt personliga, de talar både till huvudet och till hjärtat. Genom bildspråket kan man även tala om ömtåliga frågor och uttrycka svårfångade inre upplevelser, både individuellt och i grupp. Sådana processer kan föra till ny insikt och nya steg i livet. Levande berättande och uppskattande lyssnande utgör grunden i arbetet med människor, där den skapande fantasin tjänar både en själv och andra. Inger Lise kommer att berätta om storytelling as a healing art såsom det tillämpas runtom i världen inom ett brett spektrum av sammanhang och även ge exempel på metaforernas förvandlande kraft i mötet mellan människor.
Oelrich har arbetat med teater, hälsa, arbetsliv, fred och försoning sedan 1980. Hon är initiativtagare till en rad internationella storytelling-symposier och projekt och leder en nordisk utbildning i läkande berättande. Inger Lise har skrivit två böcker i ämnet och  reser flitigt med sina uppskattade workshops, föredrag och föreställningar.

14.45-15.15 Fikapaus. Fika finns till försäljning i Campuscaféet.

15.15 ”Möten i livets slutskede med fokus på livsberättelsen”, Olav Lindqvist.
Olav är verksam som forskare och projektsamordnare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet i Stockholm, men bor i Varuträsk, Skellefteå. Han disputerade 2007 i Umeå med en avhandling med den metodologiska utgångspunkten att ”genom berättelser från den sjukes livsvärld studera kroppsliga förändringar”. Under doktorandtiden väcktes hans intresse för berättande på allvar och han kom då i kontakt med Dignity Therapy (DT). DT är en intervention som avser att understödja känslan av värdighet, mening och välbefinnande när döden närmar sig för den sjuke och har även potential att vara till hjälp för de närstående. För närvarande skriver Olav tillsammans med kollegor i Australien om erfarenheter – och problematisering – av att använda berättande sent i livet.

16.00 – 17.00 Samtal om olika perspektiv på läkande berättande
Medverkande är dagens föreläsare samt representant för ALBA (Allians för läkande berättande i Norden), med möjlighet för publiken att ställa frågor.
Samtalsledare: Kulturskribenten Therese Eriksson.

 

Fri entré.
Arrangör: Berättarfestivalen, Skellefteå museum i samverkan med Campus Utveckling
Lokal: Forumsalen, Campus Skellefteå