Berättande för och med unga har sin givna plats på Berättarfestivalen. Ung berättarfest på Efyran är en av höjdpunkterna under veckan. Rose-Marie Lindfors, ansvarig för den unga delen av festivalen, berättar här om en del av allt det som ska hända, som ett ett gästspel av Blaq Pearl från Sydafrika.

Berättarfestivalen har ett uppdrag att nå ungdomar och skapa möjlighet för en mångfald av berättelser och berättande. Det gör vi bland annat genom ett samarbete med Efyran, ungdomens hus.

Blaq Pearl, sångerska, poet, spoken word artist, från Kapstaden, Sydafrika, gästar Skellefteå före och under Berättarfestivalen 2013. Det blir workshops i gymnasieskolor och på Efyran, där hon inspirerar ungdomarna till ett eget kreativt skapande via ord, rytm och röst. De ska få skapa delarna till det program som sen ska fylla scenen i Pansalen i Ungdomens Hus, fredagen den 26 april. Blaq Pearl är också delaktig i den kvällen med egna texter, egna berättelser, och sånger. I Sydafrika är hon en förebild för många unga, hon arbetar för allas rätt att uttrycka sig, att visa att mångfalden berikar. Se mer om henne här ››.

Ung berättarfest på Efyran
Ung Berättarfest i Pansalen har utvecklats tack vare det kreativa samarbete som finns med personal och ungdomar på Efyran. Det handlar om ungdomarnas delaktighet, att de bidrar med de egna berättelserna som sker från scenen.

I år har vi tagit ett steg till då vi inbjudit Blaq Pearl från Sydafrika som via workshops skapar programmet tillsammans med ungdomarna. Nytt är också att vi samverkar med projektet Västerbotten Berättarnas Län deltagit vilket gör det möjligt för ungdomar från Norsjö och Robertsfors att vara med. Norsjö, som är årets berättarkommun 2013, och Robertsfors som är den kommande berättarkommunen. Även Fritid Skellefteå, gymnasieskolorna och asylboendena i Skellefteå finns med och stöttar Berättarfesten i Pansalen.

I år arrangeras det även berättarprogram på Efyran tisdag, onsdag och torsdagkvällarna där berättandet är ett verktyg för att väcka frågor och debatt kring aktuella ungdomsfrågor som identitet, förebilder, och framtid. Här är bl a Edelviks teaterlinje en samarbetspartner.

Berättande på fritidsgårdarna
Berättandet på samtliga fritidsgårdar i Skellefteå har väckts till liv och det finns en stark vilja att delta i år. På fritidsgårdarna kommer det att pågå ett berättande både inför och under festivalen som handlar om ungdomars berättelser om Skellefteå, om vad som är det bästa med Skellefteå, och vad man hoppas ska hända i framtiden. Det har också väckt en lust och vilja att smycka stan med berättelser inför och under berättarfestivalen. Så håll ögonen öppna, det kan finnas en berättelse i ett träd när dig, när du minst anar det.

Smakprov på annat ungt berättande
Eleverna på estetiska programmet teater på Anderstorpgymnasiet sätter upp Alice i underlandet på sitt alldeles egna sätt.
Teaterelever från estetiska programmet berättar sagor från hela världen för barn på Sunnanåskolan fredag den 26 april kl 9.00.
Lärare på Kusmarkskolan kommer att låta hela skola sjuda och bubbla av berättande under festivalveckan.
På Sörböleskolan kommer eleverna från förberedelseklasserna att berätta och sjunga på äldreboenden.
Skellefteå Berättarförenings Unga Berättare kommer att delta med sceniskt berättande i program på Nordanå och Stadsbiblioteket.
En Berättarrazzia kommer att dyka upp på någon av kommunens skolor.

Program med unga berättare håller på att kontinuerligt fyllas på. Aktuell info finns här ››