Till Årets Folkbildare har utsetts MarianneFolkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum och  engagerad i projektet Västerbotten – berättarnas län. Lite extra roligt tycker vi på Berättarfestivalen eftersom Marianne är en av de drivande krafterna bakom festivalen med ett speciellt ansvar för Årets berättarkommun.

Priset delas ut av Västerbottens läns bildningsförbund som skriver så här i sitt pressmeddelande:

Marianne Folkedotter utsedd till Årets folkbildare!
Motivering:”Marianne Folkedotter har länge varit aktiv och engagerad inom studieförbundens verksamhet på flera platser i länet. Det har genom åren varit olika former av friskvård, sång och musik, men framför allt berättande i mängder. Genom studieförbunden har Marianne själv varit både ledare och kulturarbetare. Hon har utbildat andra i ledarrollen och hon har inspirerat många att delta i berättarkaféer och att agera på scen. Ett antal folkbildningsprojekt har genomförts med Marianne som mycket skicklig och engagerad projektledare. Hon är alltid positiv och intresserad av att samarbeta med studieförbund och folkhögskolor!”

Marianne har varit både ideell, arvoderad och anställd som cirkelledare hos flera studieförbund. Numera arbetar hon som berättarantikvarie och projektledare inom Västerbottens museum.

Utdelningen sker i samband med Berättarfestivalens program torsdag 25 april på Skellefteå Stadshotell mellan 18.00-20.00.
Västerbottens läns bildningsförbund (Lbf ) vill tydliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Lbf är regional part och företrädare för folkbildningen. Medlemmar är de organisationer som Folkbildningsrådet fastslagit som studieförbund och folkhögskolor. Lbfs uppgift är att öka och bredda dialogen mellan folkbildningen och offentlig sektor samt andra samhällsbyggande aktörer.

Stipendiet Årets folkbildare utdelas till person eller grupp som gjort insatser för att inspirera andra att engagera sig inom folkbildningen i Västerbotten. Insatsen ska ha haft ett intresse att tillfreds-ställa mänskliga behov; att träffa andra människor samt att lära mer om ett ämne. Insatsen ska ha möjliggjort folkbildningens grund – att vara ett rum som gynnar demokratin, folkhälsan och den personliga utvecklingen.

Årets folkbildare utdelas i år för fjärde gången, tidigare har följande personer utsetts: Gun Larsson, Sorsele, Lena Ålstig, Skellefteå och Rolf Granstrand, Skellefteå.

Kontaktpersoner:
Ann-Marie Lindgren, Västerbottens läns bildningsförbund, tel 070-3609174
Marianne Folkedotter, tel 070-6953800