Georgiana Keable, från England men numera verksam i Norge, ersätter Stina Oscarsson som föreläsare på Berättarfestivalens konferens Tell Me a Story.

Georgiana KeableStina Oscarsson har tyvärr fått förhinder och kan inte medverka i konferensen. Givetvis tycker vi det är tråkigt, men vi kan å andra sidan glädjas åt att vi snabbt hittade en ersättare – en mycket kompetent förmedlare av berättandets kraft: Georgiana Keable. Hon kommer att föreläsa under rubriken Ordenes makt – the power of word and story in a human world retreating from nature.

Av rubriken förstår man dels att hon föreläser tvåspråkigt, dels att miljö är hennes största intresseområde när det gäller berättande. Georgiana arbetar alltså i högsta grad med tillämpat berättande, att använda berättande för att kommunicera ett budskap som är viktigt för henne.

Georgiana var pionjär i England och därefter Norge när berättandet fick sin renässans. 2002 tog hon initiativ till Fortellerhuset i Oslo och har lett forskning inom tvåspråkigt berättande. Georgiana undervisar i berättarkonst på Universitet i Oslo och har arrangerat flera berättarfestivaler. Hennes specialområde är miljö och hon har samlat berättelser om hur människan och naturen samverkar.

Konferensen genomförs 27-28 mars och är en del av Berättarfestivalen 24-30 mars.