Just innan Berättarfestivalen drar igång har vi fått ett positivt besked. Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet har beslutat att ge festivalen ett ekonomiskt stöd.

I vår ansökan betonade vi kulturens och berättandets betydelse för folkhälsan, en betydelse som tydligen även nämnden vill stödja. Vi tackar förstås för detta bidrag och citerar ur vår egen ansökan:

En av de grundläggande drivkrafterna bakom Berättarfestivalen är att berättandet, liksom all kultur, ”har ett egenvärde för att medverka till att skapa ett attraktivt, demokratiskt och mänskligt samhälle att leva i”, som det bland annat heter i de riktlinjer som Berättarfestivalen styrgrupp antagit. I detta är folkhälsan en viktig aspekt. Kultur är hälsa och berättandet kan användas som ett konkret medel för att främja hälsan för både kropp och själ.

Landstinget vision är att ”år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”. Som vi ser det är kulturen och berättandet ett viktigt verktyg i arbetet med att göra verklighet av den visionen. Vetenskaplig forskning visar att kultur har stor betydelse för både habilitering och rehabilitering, kortare sjukhusvistelser och sjukskrivningar. Eftersom Berättarfestivalen äger rum i hela kommunen har alla skelleftebor möjlighet att i någon form ta del av detta.

Sedan tidigare finansieras festivalen i första hand av Skellefteå kommun och Region Västerbotten. I planeringsfasen har även stöd kommit från Kulturturism i Berättarnas stad, en del av EU-projektet Västerbottens – Berättarnas län.