En lyckad start på festivalveckan säger ledningen för Berättarfestivalen i Skellefteå efter tre genomförda dagar. Satsningarna på de unga rösterna, den nya berättarscenen och Årets berättarkommun har fungerat precis som planerat och veckan är fylld av program på tolv orter i kommunen. Och nu börjar berättarkonferensen Tell Me a Story.

Projektledaren Jonas Lundqvist är nöjd med inledningen på festivalveckan:

– Det känns bra att vi redan uppfyllt flera av de mål vi har satt upp för årets festival. En yngre generation har tagit plats, vi har etablerat en ny berättarscen som involverar biblioteket på ett tydligare sätt och samtidigt fungerat som en öppen scen för alla som har nåt att berätta, inte minst barn. Vi har dessutom nått ut regionalt med Årets berättarkommun och ser man på programmet i sin helhet så är det festival runt om i hela kommunen.

Stina Oscarson inleder konferensen
Under torsdag startar konferensen Tell Me a Story. Under två dagar kommer berättare, lärare och flera andra yrkesgrupper att vara representerade när konferensen Tell Me a Story genomförs. Konferensen vänder sig till alla som vill använda berättande i sitt arbete för att hjälpa människor att lära och växa. Inleder gör dramatikern, regissören och kulturdebattören Stina Oscarson som kommer att tala om ordens kraft och berättelsens betydelse.

– Att efter en bra start få toppa med att få hälsa konferensdeltagare från olika delar av landet välkomna till två intressanta dagar känns som ett ra sätt att ytterligare höja nivån på festivalveckan.

Unga röster – nya scener
Under rubriken North Tell fick de unga nya berättarrösterna ta plats under onsdagskvällen. Lycksele, Årets berättarkommun 2014, fyllde en hel dag med berättelser och musik där flera olika kulturer och berättarspråk fick utrymme. Stadsbibliotekets nya berättarscen har blivit det forum där barnen kan få ta plats, både som berättare och lyssnare. Berättarscenen är plats för den berättarstafett som pågår alla vardagar under festivalveckan. Under onsdagen fanns exempelvis 90 barn på berättarstund när Anderstorpsskolans estetelever teater berättade sagorna De sju svanarna, Askungen och Elddonet.
Program på tolv orter
Parallellt med konferensen fortsätter festivalveckan att fyllas med berättarkraft och lyssnarglädje. Totalt kommer tolv orter inom Skellefteå kommun att få berättarupplevelser. Dialektduell, stipendietävlingen Berättarkraft, Tyst teater, berättarimpro och syriska folksagor är bara några exempel. Berättare från när och fjärran samlas dessutom under lördagen för ett högst vänskapligt berättarbattle.