Kontaktpersoner

Programkoordinator/arrangörskontakter: Monica Lindgren, tel 070 – 624 32 78
monica.lindgren­@vasterbottensteatern.se

Programsamordning kulturinstitutioner: Theresa Eriksson,
tel 076-849 60 58, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se

Kommunikatör/ansvarig för programpublicering: Jonas Lundqvist,
tel 070-35 65 008, jonas.lundqvist@vasterbottensteatern.se

Koordinering nordiska kontakter: Malin Åberg,
tel 070-641 62 51, malinaberg77@gmail.com

Samordning stipendiet Berättarkraft: Lillemor Skogheden,
tel 070-250 45 99, lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se

Teknisk koordinator: Tage Markusson, tel 070-560 82 83, tage@berattarfestivalen.se

Avdelningschef Nordiskt Berättarcentrum: Robert Herrala,
tel 070-569 56 31, robert.herrala@vasterbottensteatern.se