Arrangörsstöd

Berättarfestivalen har inga egna ekonomiska medel att fördela till arrangörer, men det finns andra möjligheter att få ekonomiskt stöd till föreningar som vill genomföra arrangemang under festivalveckan. Kulturnämnden i Skellefteå kommun ger bidrag till enstaka arrangemang, bidraget är fritt för alla att söka.

Stöd ges till kulturverksamhet som enligt Skellefteå kommuns kulturplans mål och visioner förstärker och bidrar till ett rikt och mångsidigt kulturliv i hela kommunen.

Bidrag till enstaka arrangemang
Om du planerar ett arrangemang under Berättarfesivalen så är det i första hand Bidrag till enstaka arrangemang som kan sökas. Syftet med bidraget är att stödja offentliga kulturarrangemang i Skellefteå kommun. Bidrag kan sökas av förening, organisation eller fria aktörer. Målsättningen är att stötta arrangemang inom så varierande konstformer som möjligt över hela kommunen.

Bidraget kan ges som bidrag eller förlustbidrag. Har arrangemanget intäkter, ges förlustbidrag. Ansökan ska innehålla budget för hela arrangemanget, det vill säga inte enbart del av desamma som till exempel ljud eller marknadsföring. Ansökan ska lämnas in i god tid före arrangemanget.

Senaste ansökningsdatum
Det är viktigt att ansökningarna kommer in i tid för handläggning på delegation, se ansökningsdatum på Skellefteå kommuns hemsida ».
Ansökan på summa över 22 000 kr kräver längre handläggningstid eftersom då krävs beslut av Kulturnämnden.

Handläggare
Kulturavdelningens handläggare är Karina Forsgren, karina.forsgren@skelleftea.se

Hjälp med ansökan
Kommunens kundtjänst hjälper till med blanketter mm. Det går även bra att mejla karina.forsgren@skelleftea.se eller kontakta på tel 0910-73 50 00.

Aktuella länkar för mer information
Information om bidrag »
Kulturnämndens bidragsnormer »