Berättandets historia

Egentligen har det muntliga berättandet funnits ända sedan människan lärde sig att kommunicera med ett språk. Över hela världen och i alla kulturer har det varit det självklara mediet för att förmedla kunskaper, erfarenheter och värderingar. Och för att underhålla.

Att berättarkonsten är gammal har dokumenterats bland annat på en fyratusenårig papyrus från Egypten. Där beskrivs hur farao Keops ber att få höra sagor, och hur hans söner turas om att berätta för honom. I Homeros Odyssén framträder barder, dåtidens storytellers, i kungahusen med historier om människor och gudar. Jesus var enligt Bibeln en lysande berättare som i historier som Den förlorade sonen och Den barmhärtige samariten förmedlade sitt budskap på ett sätt som engagerade lyssnarna.

Konkurrens från nya medier
Genom historien har sedan berättandet haft många funktioner. Det har använts i vardagen, av politiker och som en del i undervisningen. I takt med att kommunikationen allt mer började bygga på det skrivna ordet fick däremot berättandet en mer undanskymd roll. Nya medier och umgängesvanor har, framför allt under de senaste 100 åren, fortsatt att tysta ned det muntliga berättandet. Det direkta mötet mellan berättare och lyssnare har fått allt svårare att ta plats i våra liv.

Berättandets renässans
Under senare har dock berättandet fått en renässans. Under framför allt 1980-talet började berättandet få allt större betydelse med kulturvärlden som drivande kraft. Festivaler anordnades och berättarscener skapades som forum för storytellers. Berättandet fick återigen en roll med många funktioner. Tidigt ute i Sverige var exempelvis berättarfestivalen i Ljungby som startade 1990. Sedan har Fabula Storytelling i Stockholm etablerat sig, Berättarnät Sverige har skapats med många regionala föreningar och på många andra sätt växer berättarrörelsen i hela landet. Berättarfestivalen i Skellefteå är ett relativt nytt men livaktigt exempel på detta.

Källor: Fabula Storytelling, Sagobygden/Berättarfestivalen i Ljungby med flera.

Bilder: Egyptiska hieroglyfer, foto av originalet som finns på British Museum. Byst av Homeros, foto av originalet som finns på British Museum. ”Den barmhärtige samariten”, träsnitt av Schnorr von Carolsfeld.