Information för arrangörer

Så här fungerar det att arrangera program under Berättarfestivalen 2020.

När är Berättarfestivalen?
12-18 oktober 2020

Hur arrangeras Berättarfestivalen?
Berättarfestivalen arrangeras från och med 2018 av Nordiskt Berättarcentrum, en avdelning på VästerbottenSteatern som driver berättarcentrat på uppdrag av Skellefteå kommun. Nordiskt Berättarcentrum har även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Även om det är ny huvudman för Berättarfestivalen kommer festivalveckan även i fortsättningen att genomföras i samverkan med Kulturavdelningen på Skellefteå kommun, Skellefteå museum och Västerbottens museum samt många lokala arrangörer.

Berättarfestivalens egen organisation (Nordiskt Berättarcentrum) har som huvuduppgift att initiera, koordinera, marknadsföra och i viss mån arrangera egna program under festivalveckan.

Nordiskt Berättarcentrum står som arrangör för en del av programmet som exempelvis invigningen, några berättarkvällar i slutet av veckan och några andra gästspel, föreläsningar och workshops. 

Övrigt program under veckan består av program från de fyra kulturinstitutionernas egen ­verksamhet och många andra lokala arrangörer.

När är det deadline för program?
För att komma med i det tryckta generalprogrammet och i god tid synas på Berättarfestivalens webbplats och i andra kanaler vill vi ha kompletta programuppgifter senast 10 augusti 2020. Men det är taktiskt bra att förhandsmeddela programpunkter långt tidigare så att vi kan använda det i tidig marknadsföring och få bättre underlag för programkoordinering m m. Arrangörer är välkomna att höra av sig för att diskutera samordning, få tips på program m m.

Vad kan Nordiskt Berättarcentrum erbjuda för stöd till arrangörer?
1. Den generella marknadsföringen; webb, sociala media, PR, trycksaker, programtidning, etc. där Berättarfestivalen i sin helhet lyfts fram. I den generella marknadsföringen kommer även exempel på enskilda programpunkter (men inte allt) från generalprogrammet att lyftas fram så långt det är möjligt. Markera gärna era program med Berättarfestivalens logotyp för att markera tillhörigheten och därmed kunna dra nytta av den generella marknadsföringen.

2. Plats för er programpunkt i generalprogrammet som publiceras på berattarfestivalen.se och i programtidningen som trycks i ca 16 000 ex., distribueras som bilaga i Norran och finns tillgänglig på offentliga platser i Skellefteå kommun.

3. Rådgivning och hjälp att knyta kontakter m m  – ett bollplank som det brukar sägas.

Kan Nordiskt Berättarcentrum ge ekonomiskt bidrag?
Nej, vi kan inte dela ut arrangörsstöd eller annat ekonomiskt bidrag. Arrangörsstöd kan däremot sökas hos Kulturavdelningen, Skellefteå kommun. Se mer information här »

Vad innebär det att vara arrangör?
Den som är officiell arrangör för en programpunkt under Berättarfestivalen har sedvanligt arrangörs­ansvar samt en del speciella förutsättningar, det vill säga att:

– ta ekonomiskt ansvar; svara för alla eventuella kostnader i samband med programaktiviteten (gage/arvode, lokalhyra, programannonsering, personal etc), men givetvis även tillgodoräkna sig eventuella intäkter (biljetter, servering mm).

– rapportera in program till Berättarfestivalen (för att komma med i generalprogrammet).

– fungera som värd för publik och medverkande.

– rapportera in statistik efter genomfört program.

– marknadsföra sitt eget program efter de resurser man har.

Kort sagt: att arrangera ett program under Berättarfestivalen är samma sak som vid andra ­publika arrangemang med den skillnaden att man kan tillgodoräkna sig ett generellt marknadsföringsstöd och andra koordineringseffekter genom tillhörigheten till Berättarfestivalen.

Programanmälan
Enklast anmäler ni ert program på här i vår programanmälan ». Där finns ett ­formulär för att lämna alla nödvändiga uppgifter. Desto mer fullständig information, desto bättre kan ert program marknadsföras mot publiken. Kontakta vår programkoordinator monica.lindgren@vasterbottensteatern.se för att få inloggningsuppgifter.

Notera att berattarfestivalen.se ännu inte är helt uppdaterad till 2020 års kostym – men det är på gång.

Checklista vid inrapportering av program till Berättarfestivalen

1. Tid och plats (lokal och ort):

2. Rubrik, gärna med angivelse vad det handlar om, typ: Seminarium med författaren namn eller föreställningens namn. Ex: Berättarcafé med Storyteller Sture.

3. Programbeskrivning. Gärna med kort ingress och sedan en fylligare info. Viss redigering av programtexter kan ske för att anpassas till helheten.

4. Medverkande: Om det inte redan framgått av ovanstående beskrivning.

5. Biljettpris eller Fri entré. 

6. Biljetter (alternativ anmälan): Var köper eller förbokar man, alt. anmäler sig (till konferenser e dyl.) Ta med länkar till eventuell biljettförsäljning on-line.

7. Servering: Serveras fika eller mat? Ingår det i biljettpris eller är det till försäljning?

8. Starttid och beräknad sluttid. 

9. Arrangör: organisation/förening som är formell arrangör.

10. Publik kontaktinfo om arrangören så önskar (telnr/e-post/webbadress). 

11. Kontaktperson hos arrangören; namn, telnr, e-post och även postadress (vi skickar ibland affischer mm).

12. Bilder: om det finns föreställningsbilder, pressbilder på medverkande eller annat. Ange fotograf om det finns. OBS! Bilderna måste vara upphovsrättsligt okej att publicera.

13. Övrigt av intresse.

Lycka till!