Sponsorer och samarbetspartners

Samverkan är ett av nyckelorden för att beskriva Berättarfestivalens organisation. Till den samverkan får våra sponsorer och andra samarbetspartners räknas. Ett stort tack till alla som på något sätt gör det möjligt att genomföra festivalen.

Festivalen 2019 genomförs med det ekonomiska stöd som Nordiskt Berättarcentrum får av Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Kulturrådet.

spons_ske spons_rv   spons_kr

 

Stipendiet Berättarkraft delas ut med stöd från stipendiets huvudsponsor och samarbetspartner Skellefteå Kraft.