Årets berättarkommun

Lokal utveckling genom berättande i Västerbotten – Berättarnas län

Årets berättarkommun i Västerbotten arrangeras av Västerbottens museum och Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, i samverkan med den kommun som nominerats och accepterat utnämningen.

Nordiskt Berättarcentrum och Västerbottens museum vill uppmärksamma kommuner som på ett målmedvetet och engagerat sätt vill arbeta med berättande. Syftet med utnämningen är att den ska fungera som inspiration till alla de som vill utveckla berättandet på den egna hemorten, öka berättandets betydelse och med det – stärka den lokala utvecklingen i hela Västerbotten.

Utgångspunkten är utveckling baserad på en kombination av lokala förutsättningar och möjligheter samt stöd och resurser från regionala kulturinstitutioner. Avsikten är att stimulera till aktiviteter under hela året och att ge anledning till kontinuerlig samverkan mellan berättarkommuner i länet.

Årets berättarkommun 2019/20 är Vindeln och arrangeras av Västerbottens museum och Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern i samverkan med Vindelns kommun och lokala föreningar och organisationer. Aktuellt program och annan information kan du läsa här »

Bilden: Med Reventberg, dåvarande chef för Västerbottensteatern med berättarbudkavlen när den introducerades 2010. Foto: Krister Hägglund.