torsdag 15 okt, fredag 16 okt, lördag 17 okt kl 13.00-15.00

Öppet hus i arkivets bokbinderi

Hur lagas trasiga böcker och går det att rädda mögelskadat papper. Vi visar allt från hur en ny bok binds in, hur trasiga gamla kartor kan lagas och räddas för eftervärlden till hur guldbokstäver präglas på en bokryggarna. 

Nordanå innehåller ett unikt hantverksmässigt bokbinderi sedan mitten av 1980-talet, som servar både den egna arkivverksamheten och andra kunder, som kommuner och privat. Passa på att göra ett unikt besök och ta gärna med din trasiga bok för bedömning och kostnadsförslag.

Medverkande: Bokbindarna Greger Wiklund och Carina Engström 

Fri entré 
Drop in i verksamhetslokalen

 

Forskarrum Nordanå

Skellefteå

Längd: 2 tim 0 min

Arr: Folkrörelsearkivet i Västerbotten/Nordanå

Kulturarv
Nordanå

Epost:

Öppet för alla