tisdag 13 okt, onsdag 14 okt, torsdag 15 okt, fredag 16 okt, lördag 17 okt, söndag 18 okt

Tillsammans igen – ny utställning i Meijersamlingen

I samband med Berättarfestivalen öppnar Meijersamlingen ny utställning som går under titeln Tillsammans igen

Utställningen titel Tillsammans igen syftar på den pandemi som nu råder och hur snabbt den påverkat vårt liv och existens. För bara hundra år sedan sågs naturen som en obegränsad resurs som inte påverkades märkbart av mänsklig påfrestning men de senaste årtiondena har det blivit tydligare att den moderna tekniken belastar våra naturresurser och att detta i slutändan kommer att slå tillbaka på oss själva. Insikten om hur viktig roll människan har i samspelet med naturen har lett till att mänskligheten nu befinner sig vid en vändpunkt. En kris som tvingar oss till att tillsammans skapa nya tankesätt och utmana de gamla. 

Konsten har alltid arrangerat, tolkat och definierat naturen. I Sture Meijers bildvärld finns ett undersökande av naturliga och mänskliga processer i olika tider och rum, naturens egna frihet och återhämtning, människors och djurs rörelse genom inre och yttre landskap, fiktiva eller identifierbara. Meijers målningar kan ses som en metafor för relationen mellan människan och dess innersta väsen men också mellan människan och naturen. Hotet mot naturen och därav även hotet mot människan är ofta närvarande och det är tydligt att Meijer funderat mycket på ekologiska och samhälleliga frågor som berör vår miljö och de klimatförändringar vi står inför.

Meijersamlingen är en omfattande och växande donation till Skellefteå kommun av konstnären Sture Meijer (född 1931) från Kåge, Skellefteå. Konstsamlingen förvaltas av Skellefteå konsthall och visar Sture Meijers verksamhet som konstnär under sextio år, från tidigt sextiotal till idag, och innehåller allt från oljemålningar, gouacher, teckningar, till skulptur och grafik. Samlingen som uppgår till ca 200 verk är inte statisk utan hängs om vart tredje år, där fördjupningar med olika infallsvinklar och tematik uppnås.

Fri entré, men begränsat antal samtidiga besökare.

Bild: Sture Meijer - Figurgrupp.

 

Nordanå, Meijersamlingen

Skellefteå

Arr: Skellefteå Konsthall/Skellefteå kommun

Nordanå
Servering; fika & dryck

Öppet för alla