torsdag 6 apr kl 10.00-16.00

Arkiv 2017: Berätta utifrån kulturarv

 Heldag om muntligt berättande på museer. 

I samband med årets Berättarfestival i Skellefteå arrangerar Västerbottens museum en heldag med fokus på muntligt berättande på museer. Hur gör man? Inspireras och få praktiska tips.

Möt pedagog Ingela Wall och Sveriges enda berättarantikvarie Marianne Folkedotter från Västerbottens museum, fotograf Björn Grankvist och etnolog Mona Nilsson från Murberget Länsmuseet Västernorrland samt Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden Ljungby. De ger alla sina infallsvinklar på berättande och hur det kan användas i museets verksamhet.

Moderator: Anki Berg, informatör på Västerbottens museum.

Program:

10.00-11.15 Unescos konvention om tryggande av immateriellt kulturarv
Vad innebär Unescos konvention om ”tryggande av det immateriella kulturarvet” och hur arbetar Sagobygden, som drivs av den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg, med konventionen?

Meg Nömgård är verksamhetsledare för Sagobygden i Ljungby. I Sagobygdens verksamhet ingår bl.a. Sagomuseet och Ljungby Berättarfestival. Hon fick 2016 ta emot Unescos pris för sitt arbete med att lyfta fram Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Meg har också varit aktiv i samarbetet med Institutet för språk och folkminnen som har regeringens uppdrag att arbete med konventionen. Nömgård har etablerat samarbete mellan Berättarnätet Kronoberg och Unesco och har även arbetat med att informera om och förklara Unescos konventionsarbete.

11.30-12.30 Berättande med barn, elever och besökare
Att arbeta med berättande i pedagogiska sammanhang eller som ett uttrycksmedel i utställningar väcker en del frågor; Vad är berättande? Varför är berättande viktigt och hur kan vi använda de berättelser som kommer fram? 

Ingela Wall arbetar som pedagog på Västerbottens museum och leder museets skolprogram Berättarworkshop, Konstworkshop och Skriv- och berättarworkshop. Där får elever och besökare berätta egna minnen genom att titta på konstbilder med anknytning till Västerbotten och ibland har det uppstått mycket personliga berättelser. Hos vissa har starka känslor väckts kring den egna emigrationen till Sverige och andra har upptäckt att de själva funnits med i konstverken.  

Hör hur arbetet kan gå till med att leda en grupp i berättande och låt oss göra samma övningar som eleverna fått göra. Vilka berättelser kan dyka upp och vilka problem kan uppstå?

13.30-14.45 Krigsbarn – berättelser ur arkiven
Under andra världskriget evakuerades drygt 70 000 finska barn från Finland till Sverige. Finlandshjälpen, som insatserna kom att kallas, är ett samlingsnamn för en av världens största, kända barnförflyttningar.

Via foton och ett personligt brev från en okänd lotta ger Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum, oss en unik inblick i hur det gick till när barnen togs emot för att sedan skickas till fosterfamiljer på olika platser i Sverige. Genom en bevarad brevsamling från en finsk familj får vi även höra hur det kunde vara att skicka sin 4-åriga dotter till främmande land och människor för att på så sätt skydda henne undan krig och svält - en berättelse som leder in i nutid.

15.00-16.00  Familjen Kabani 
Om längtan att uttrycka sig när orden inte räcker till och tolk saknas, och när den egna berättelsen blev en utställning. Här får vi via film och foton möta familjen Kabani, där de berättar om sin flykt från Syrien till Härnösand. Berättelsen går över berg och hav, genom Europa, in i Sverige, runt på den nya platsen, ut i skogen och in i en utställning.

Mona Nilsson är etnolog och Björn Grankvist är fotograf på Murberget, Länsmuseet Västernorrland. I utställningen ”Familjen Kabani” har de jobbat tillsammans med familjen Kabani utifrån deras eget film- och bildmaterial, taget med mobilkamera under flykten från Syrien. Samtidigt gjordes också en dokumentation av hur kommunikationen under arbetet skedde. Arbetet avslutades med utställningen som visades på Murberget i Härnösand våren 2016.

Lokal: Nordanå, Hörsalen (60 platser) 

Fri entré. Deltagare står själva för mat, fika och logi. 

Anmälan: anki.berg@vbm.se

 

 

Hörsalen Nordanå

Skellefteå

Längd: 6 tim 0 min

Arr: Västerbottens Museum

Seminarie/föreläsning
Kulturarv
Nordanå

Länk: Anmälan: anki.berg@vbm.se

Öppet för alla