fredag 7 apr kl 14.00-16.00

Arkiv 2017: Berättande om migration från tre epoker

I slutet av 1800-talet fram till 1930-talet var Sverige ett fattigt land där många människor svalt och där det rådde stor arbetslöshet. Människor bröt upp från det gamla landet och emigrerade till Nordamerika, framtidslandet där alla kunde skapa sig en framtid.

Även från våra trakter lämnade människor Västerbotten och vi har samlat material till ett berättande om emigranter från norra Västerbotten som längtade efter ett bättre liv.

Under och efter andra världskriget kom en ström av flyktingar från vårt grannland Finland till Sverige som då var förskonat från krig. I vårt berättande har vi valt att lyfta fram berättelser om Koflickorna, historier som inte är så välkända. 1944 kom koflickor från norra Finland till Västerbotten. En grupp unga, ogifta och barnlösa flickor från bondgårdar utsågs att evakuera kor från norra Finland till Sverige när tyskarna skulle drivas ut, det så kallade Lapplandskriget. Korna ansågs värdefulla. Kvinnorna kom till norra Västerbotten och blev tillsammans med sina kor inhysta hos bönder i trakten.

Nu är Sverige målet för många flyktingar från krigshärjade länder, människor som längtar efter ett bättre liv. Det finns oändligt många berättelser och vi har samtalat med tre människor som som kommer från Syrien, Eritrea och Libyen. De finns nu i Skellefteå och går utbildningen Korta vägen, vars mål är att ta tillvara nyanlända akademikers kompetens på den svenska arbetsmarknaden. De vill dela med sig av sina berättelser om längtan efter ett bättre liv.

Alla intresserade välkomna till berättande om migration under tre epoker. 

Fri entré.

 

Biblioteket

Bureå

Längd: 2 tim 0 min

Arr: Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet och Västerbottens hembygdsförbund

Kulturarv

Öppet för alla