fredag 7 apr kl 13.00-15.00

Arkiv 2017: Att berätta och skriva ditt liv

Genom berättade stimuleras deltagarna att skriva och gestalta sina texter. Vi arbetar i ett tvärkonstnärligt perspektiv där bild, text, musik, föremål och rörelse ger impulser för berättande och skrivande.  Vi delar med oss av våra berättelser och inspirerar varandra att lyssna och skapa.

Lärare Birgitta Snickars von Wright, med en bakgrund som lärare  vid Åbo Akademis lärarutbildning i Vasa och  vid Yrkeshögskolan Novias kulturutbildningar i Vasa och Jakobstad. Jag har arbetat som lärare i grundskola och i folkhögskola, som journalist och i olika kulturrelaterade projekt. Jag brinner för kultur i alla former. Dramapedagogiskt arbete ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom dramapedagogiken har ett tvärvetenskapligt perspektiv: Vi arbetar med kommunikation, konst och kreativitet, övar samarbete, empati och lyssnande, lär oss kort och gott  hur det är att vara människa. 

Maximideltagare: 16

Kostnadsfritt

Anmälan: rose-marie@berattarfestivalen.se 

 

 

 

Hörsalen Nordanå

Skellefteå

Längd: 2 tim 0 min

Arr: Österbotten Berättar och Berättarfestivalen

Seminarie/föreläsning

Öppet för alla