måndag 3 apr kl 13.00-14.00

Arkiv 2017: Med genus i Företagsarkivet

Kvinnor möter ofta stereotypa föreställningar som begränsar deras situation som företagare. Beskrivningar av entreprenörskap visar på en obalans mellan könen och i historiska skildringar framställs kvinnors och mäns företagande på olika sätt. Detta får effekter på kvinnors möjligheter inom näringslivet. Bakgrunden till dessa förhållanden kan vi finna i historiskt material. 

Företagsarkivet i Westerbotten driver projektet "Kvinnors företagande i Västerbotten” i syfte att förändra berättelsen om Västerbottens näringslivshistoria. Genom att synliggöra kvinnors historiska och samtida företagande kan unga människor ges förebilder som bättre stämmer överens med verkligheten.

Martin Paju presenterar en rad spännande berättelser om kvinnor runt om i länet som gjort insatser inom näringslivet i Västerbotten. Berättelser som också ger oss en idé om varför kvinnors företagande och entreprenörskap är satt i skugga.

Medverkande: Martin Paju, projektledare, Företagsarkivet i Westerbotten

Bilden: Anna Helmersson, lanthandlare i Siksjönäs.

© Vilhelmina kommuns fotoarkiv

Fri entré

 

 

 

Stadsbiblioteket (nedre plan)

Skellefteå

Längd: 1 tim 0 min

Arr: Företagsarkivet i Westerbotten

Kulturarv

Epost:

Länk: http://foretagsarkivet.se

Öppet för alla