måndag 3 apr kl 16.00-17.00

Arkiv 2017:  Företagsarkiv, genus och gymnasieskolan 

Kvinnor möter ofta stereotypa föreställningar som begränsar deras situation som företagare. (Tillväxtverket 2016) Beskrivningar av entreprenörskap visar på en obalans mellan könen och i historiska skildringar framställs kvinnors och mäns företagande på olika sätt. Detta får effekter på kvinnors möjligheter inom näringslivet. Omedvetna föreställningar påverkar värderingar och bedömningar som görs i samband med finansiering och rådgivning till företag som drivs av kvinnor. Bakgrunden till dessa förhållanden kan vi finna i historiskt material. 

Företagsarkivet i Westerbotten driver projektet "Kvinnors företagande i Västerbotten” i syfte att förändra berättelsen om Västerbottens näringslivshistoria. Genom att synliggöra kvinnors historiska och samtida företagande kan unga människor ges förebilder som bättre stämmer överens med verkligheten.

Under denna workshop får Du insikter i möjligheter och utmaningar kring arkivverksamhet och samhällsutveckling med relevans på kvinnors entreprenörskap och samhällsutveckling. 

Pedagogen ges vägledning i hur en lektion kan utformas där granskning och tolkning av historiskt material är centralt. Arbetet med databasen är att skapa förståelse för vår egen samtid med utgångspunkt från dokumentation och bildmaterial. Metoder för att söka och bearbeta källmaterial, t. ex. genom digitala media är en utmaning för framtiden.

Medverkande: Martin Paju, projektledare, Företagsarkivet i Westerbotten

Fri entré 

Bilden: Anna Norén, Storuman - Innehavare av Järnvägshotellet i Storuman

 

Anderstorpsgymnasiet Lokal C 50

Skellefteå

Längd: 1 tim 0 min

Arr: Företagsarkivet i Westerbotten

Kulturarv

Epost:

Länk: http://foretagsarkivet.se

Öppet för alla